Ortak sınavlar için ipuçları kılavuzu hazırlandı

Merkezi ortak sınavlara girecek 8. sınıf öğrencileri için sınav kapsamında yer alan Türkçe’den matematiğe kadar 6 derse ait çalışma ipuçlarını içeren kılavuz hazırlandı. Bu yıl merkezi ortak sınavlara girecek 8. sınıf öğrencileri için sınav kapsamında yer alan Türkçe’den matematiğe kadar 6 derse ait çalışma ipuçlarını içeren kılavuz hazırlandı. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Temel Eğitimden […]

Beden öğretmeninin spor ve diyet mucizesi

İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda beden eğitimi öğretmeni olan Bülent Güler, otizmli öğrencilerin fazla kilolarından kurtulmaları için başlattığı diyet ve spor programıyla bir mucizeye imza attı. Gazete Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre 25 yıllık öğretmen Güler, fazla kiloları yüzünden derslere katılmak istemeyen otizmli bir öğrencisiyle projeye başladı. Ailenin onayını ve desteğini […]

Soy ağacı nedir resimlerle soy ağacı projesi hakkında bilgi kısa özet

Soru:  Soy ağacı nedir? Cevap: Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayat ağacı, şecere. Bir insanin geçmisten bugüne kadar olan zürriyeti… Soyağacı, bir kişinin soyundan gelen tüm kişileri gösteren bir çizelge olup, aile kökenlerini öğrenmek ve tarihi araştırmalarda kullanılan tablodur. Bir kişinin soyundan gelenlerin gösterildiği tabloda ağaç yurkarda dar olup, […]

Logoritma nedir

Logaritma, büyük çarpmaları, çok sayılı bölmeleri basit toplama ve çı­karma işlemlerine indirgeyerek sonu­ca daha kolay varmak için kullanılan bir yoldur. Büyük sayıları çarpmak için bu sayıların sadece logaritmala­rı toplanır. Sonra logaritma cetvelin­de bu sayının hizasındaki sayıya ba­kılır, böylece çarpmanın sonucu kısa yoldan elde edilir. Büyük sayılarla bölme işlemi yapılacaksa bu sefer bö­len sayının logaritması, bölünen […]

Gökyüzü neden mavidir

Binlerce yıl önce Yunanlı lar, özellikle de Aristo gökyüzünün niçin mavi renkte olduğu üzerinde düşünmüşlerdir. Fakat El-Kindi (796-866)’ye gelinceye kadar hiç kimse bunun sebebini doğru ola­rak ortaya koyamamıştır. Onlar bizzat gökyüzünün tabiî olarak mavi renkte olduğunu söylemiş­lerdir. Bu yanlış kanaat, ancak ilk defa Kindi tarafından düzeltilebilmiştir.”Gökyüzünün Mavi Renkte Olmasının Sebebi adlı eserinde, gökyüzünün tabiî olarak […]

Trigonometri nedir

Açı kenar bağıntılarını inceleyen matematik dalı. Yunanca «trigonos», üçgen ve «metron», ölçü’den gelir. Bir üçgenin 6 öğesi (3 açı, 3 ke­nar) arasındaki bağıntıların incelen­mesine ve bu bağıntıların, daha kar­maşık şekillerin çözümüne uygulan­masına trigonometri denir.  Düzlem trigonometri düzlem üçgenleri, küresel trigonometri küresel üçgenleri in­celer. Bir üçgenin 6 öğesinden 3’ü (l’i ke­nar olmak şartıyla) bilinirse, bu ba­ğıntıların […]

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Elde Edilir? 1. Termik Düzeneklerle Güneş Elektriği Yoğunlaştırmalı güneş toplayıcıları yöntemi ile güneş ısının bir sıvıya buharlaştırılması sonucu ve klasik termik santrallere benzer biçimde buhar türbini ve jenaratörle elektrik elde edilmektedir. 2. Fotovoltaik Düzeneklerle Güneş Elektriği -Fotovoltaik Hücre Nedir?  Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları […]

Madde nedir sınıflandırılması

MADDE ve ENERJİ A- Maddelerin Sınıflandırılması Maddelerin duyu organlarımızla anla­yabildiğimiz özellikleri renk, koku, tat, sertlik… gibi özellikleridir. Madde miktarına KÜTLE, maddenin kapladığı yere HACİM adı verilir. Kütle ve hacim, maddenin ölçülebilir özellikle­ridir.  1- Saf Maddeler Maddeler tabiatta, karışım ve bileşik halinde bulunurlar. Su ve hava birer ka­rışımdır. Demir, bakır, altın, aliminyum gibi maddeler, saf maddelerdir. […]

Sorumluluk nedir?

Sorumluluk kısaca, “”Bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi”” olarak tanımlanmaktadır. Sorumluluk sahibi çocuklar; Kendi kararlarını verebilen, karar alırken ellerindeki kaynakları kullanabilen, değer yargılarını gözeten, bağımsız davranabilen, kendine güvenli, başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarının […]

Mesire ne demek? Mesire alanı nedir

Toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik veya geceleme ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi sahaları, mesire yeri olarak tanımlanıyor. Mesire Yerleri Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümlere göre mesire yerkeri, […]

Atatürk’ün matematik ile ilgili sözleri, matematik sevgisi ve verdiği önem

Okul yıllarından beri matematik dersine büyük ilgi duyan Atatürk, matematiğin yaşamın bütün alanlarında gerekli oluşunu, matematiksiz bir bilimin söz konusu olamayacağını, bütün bilimlerin matematikten yararlanması gerektiğini, şu sözlerle ifade etmiştir: “Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri […]

Matematik tarihi kronolojisi, matematikte önemli buluşlar yapan bilim adamları

Bilim dünyasında şüphesiz en önemli yeri matematik tutmaktadır.Tıptanteknolojiye kadar her alanda en önemli bilim dalı olan matematik tarih boyunca bu gelişim sürecini sürdürmüştür.Büyük matematikçilerin katkıları sonucunda bugünkü teknoloji ve ilmin sınırları zorlanmaktadır. Temelleri milattan önceye dayanan matematiğin bugünkü geldiği noktada geçiş süreceine bakılınca ne kadar büyük bir yol katedildiği daha iyi anlaşılmaktadır. Birinci Grup Matematikçiler […]

Olimpiyat nedir olimpiyat ilk ne zaman yapıldı

Olimpiyat nedir olimpiyat ilk ne zaman yapıldı Olimpiyat Nedir? Her dört yılda bir, dünyanın bütün ülkelerinden kalkıp gelen çeşitli dallardan sporcular, daha Önce olimpiyat, Komitesi tarafından kararlaştırılan belirli bir ülkenin büyük kentlerinden birinde toplanır, yarışmalar, maçlar, spor gösterileri yaparlar. dünya ölçüsündeki bu spor hareketlerinin tümü Olimpiyat Oyunları diye tanımlanır Olimpiyat oyunlarının ilk kez hangi tarihte […]

Ses nedir

Ses nedir Ses,bir objenin (cismin) titreşimleriyle oluşan bir enerji türüdür. Titreşim ise,bir cismin yaptığı ileri-foori, küçük ve çok hızlı harekettir. Bir cetveli üçte ikisi dışarda kalacak şekilde bir masanın kenarına yerleştirin. Bir elinizle masanın üzerinde kalan kısma kuvvetle bastırın. Serbest elinizle de cetvelin boşta masa kenarından dışarda kalan ucunu aşağıya doğru çekin ve birden bırakın. […]

Deniz feneri nedir Deniz fenerinin ilk kullanılması

Herhangi bir trafik işaretinin olmadığı ,tehlikeli noktaları ,geçitleri,dönemeçleri, yakın şehirleri ve kasabaları, demiryolu geçitlerini,toprak kaymalarını işaret eden levhaların bulunmadığı bir karayolu düşünebilir misiniz? Karayollarında bu tür uyarıcı, rehberlik edici işaretlerin var olmasının gerektiği gibi denizdeki vasıtalara yol gösterecek, tehlikeleri belirtecek bir deniz fenerinin varlığı da şarttır.Deniz fenerinin ışığı, denizcilere limanın girişini aydınlatır.Denizde bulundukları yeri,yakın sahilin […]

Organik kimya nedir organik inorganik bileşiklerin karşılaştırılması

ORGANİK KİMYA NEDİR? Organik bileşikleri inceleyen ilim dalıdır. Organik bileşikler C bileşikleridir. Bununla beraber CO, CO2 ile bunların türevleri, H2CO3 organik bileşik sayılmaz. XIX. yy kadar organik bileşiklerin sentezi yapılamamış bunlar sadece canlı organizmalardan elde edilmiştir.1828 yılında alman kimyacı F. WÖHLER (1800–1882) amonyum siyanatı ısıtarak organik bir bileşik olana üreyi elde etti. O zamana kadar […]

Mıknatıs nedir mıknatıs hakkında

Mıknatıs, demir ve çelikten yapılmış şeyleri çeken, serbestçe asıldığı zaman belirli doğrultuyu gösteren bir cisimdir. Gerçekte, nikel ve belirli alaşımlar üzerinde de çekici etkisini gösterir. Mıknatısın batı dillerinde karşılığı olan “magnet” kelimesi, Küçük Asya’da bir zamanlar “Magnesia” diye isimlendirilen bir çevreden gelmektedir.İlk kez, burada yaşayan insanlar belirli bazı siyah taşların demiri çektiğini farketmişlerdi. Bu siyah […]

Paraşütü kim yamıştır paraşütün icadı

Aslında en çok merak edilen paraşütün icadından çok, onunla havadan ilk kimin atladığıdır. Kim böyle bir şeyi ilk defa denemeye cesaret etmiştir? Sanıldığının aksine paraşüt uçaktan sonra değil, yaklaşık bir yüzyıldan fazla bir zaman önce, balonla hemen hemen aynı tarihlerde ama çok ayrı çalışmalarla icat edilmiştir. Paraşüt fikri eski Çin’e kadar gider. Günümüzdeki paraşüte benzer […]

Elektriği kim buldu elektiriğin tarihi

Elektriği kim icat etti Antik Yunan’da kehribarın sürtünmesi ile diğer nesneleri çektiğini gözlemlenmiş ve bu güce elektrik adını vermişler elektrik kavramı ilk kez burda kullanılmıstır. yani antik yunan’da bi amca bulmustur elektrigi. Gerçekten ilginç bir konu ve merak kaynağı olan elektrik, aslı bilinmeksizin binlerce yıl insanı meşgul etmiştir. Bugün bile elektriğin tam anlamıyla ne olduğunu […]

Dünya’nın büyüklügü ne kadar?

Dünyanın toplam alanı: 510.072 milyon km2 dir. Bunun 148.94 milyon  km2 si karasal geri kalanı ise sudur. Dünya nüfusu: 6,550,000,000 dır. Ekvatorda dünyanın çevresi: 40075.16 km dir. Ekvatorda dünyanın çapı: 12756.1 km dir. Kutuplarda dünyanın çapı: 12713.5 km dir. Dünyanın büyüklüğünün göreceli bir yaklaşımı için aşağıdaki resme bakabilirsiniz:

Ay ne kadar büyüktür..

Ayın çapı 3460 kilometredir. Bu, dünyanın çapının yaklaşık olarak dörtte biri kadardır. Yüzölçümü bakımından bir kıyaslama yapmak için ayı dünyanın üzerine yerleştirmenin olanağı bulunsa, sadece Avustralya kıtasını kaplayabilecek yüz ölçümünde olduğu görülecektir. Buna karşılık , ayın hacmi dünyanın hacminin ellide biri kadardır. Kitle yani ağırlık konusunda bir kıyaslama yapmağa kalkışırsak, ayın kitlesi dünyanın kitlesinin s**ksen […]

Marko polo kimdir hayatı eserleri seyehatleri

1260 yılında, Niccolo ve Maffeo Polo isimlerinde Venedik’li iki kardeş gerçekten ilginç bir seyahate çıktılar. Rusya’ya kadar gittiler. Hazar Denizi yoluyla dönecekleri esnada, Çin’de İmparator olan Kubilay Han’ın sarayından gönderilmiş özel delegelerle karşılaştılar. İtalya’ya dönecekleri yerde,delegelere katılıp Çin’e, Kubilay Han’ın sarayının bulunduğu Pekin’e gittiler. Orada gayet iyi karşılanıp ağırlandılar ve 1269 yılına kadar Venedik’teki evlerine […]

Protoplazma Nedir

Bilim,teknolojinin gelişmesi sayesinde dev adımlarla ilerlemiş bulunuyor. Modern ve çok etkili yeni yeni araştırma, gözlem ve inceleme yöntemlerinin bulunması, bu bakımdan son derece yararlı olmakta. Öyle ki, tabiatın nice şaşırtıcı, şeylerinin benzeri, hatta eşi artık laboratuarlarda gerçekleştirilebiliyor.Buna rağmen,bilim adamlarının henüz yapamadıkları bir madde var. Bu da,bütün bitkilerin ve hayvanların yaşayan temel parçası, canlılığının esası ve […]

vücudumuz sıcaklıgını nasıl korur

Vücudumuzun ısısını korumasına kış aylarında üzerimize giysiler giyerek biz yardımcı oluyoruz ama sıcak yaz aylarında vücudumuz ısısını terleme yolu ile koruyor ve ayarlıyor. Beynimizde terlemeyi düzenleyen özel bir bez var. Adı da ‘hipotalamus’. Ayrıca derimizin altında yumak görünümlü 2 milyon ter bezi ve bu bezlerin her santimetrekaresinde 400 ince kanal var. Çevre ısısının artması ile […]