Empresyonizm (izlenimcilik) nedir?


Resim sanatı tarihinde önemli bir dönemeç olan Empresyonizm, kendisinden sonra gelen bir çok akıma öncülük eden yaklaşımı ve doğaya olan farklı bakışı ile sanat tarihine pek çok şey kazandırmıştır.

l9.yüzyılm sonlarında Fransa’da ortaya çıkan bir resim akımı ve anlayışı olan Empresyonizm, gerçekçi anlayışın resimdeki son halkası olarak değerlendirilebilir. Akım, resim tarihindeki sürekli yeniliklerin hareket noktası sayılır. Bu akımın sanatçıları açık havada bulunan varlıkları gün içinde değişen renkleriyle resimlemişlerdir. Resimlerinde ışıklar sarı, turuncu, kırmızı gölgeler de mavi,
mor ve yeşil renkle boyanmıştır.

Empresyonizm nedir empresyonizm akımı empresyonist ressamlar
Empresyonizm nedir

Empresyonizm (İzlenimcilik)19. yüzyılın sonlarında Fransa’da resim alanında görülmüş, daha sonra edebiyat ve müzikte de etkili olmuş bir akımdır. Sembolizmle birlikte gerçeküstücülüğü (sürrealizm) hazırlayan bir akım niteliğindedir. İzlenimcilik olarak da adlandırılan bu akımda sanatçılar, çevresindeki varlıkları değil, bunların kendilerinde bıraktığı izlenimleri aktarır.

Empresyonizmin Akımının Özellikleri

Bu akımda dış dünya ile ilgili gözlemler, olduğu gibi tüm ayrıntılarıyla anlatılmaz ancak edinilen izlenimler ölçüsünde aktarılır.
Empresyonist sanatçılar, dış dünyada gördüğü varlıkların; gerçek, realist yönünü değil kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Çünkü onların anlattıkları dış dünya değil, bu dünyanın hayalleriyle bezenmiş izlenimleridir.
Empresyonizm, her şeyden önce özgürlüğün sembolüdür. Özellikle empresyonist ressamlar, alışılmış hiçbir kurala bağlı kalmamışlardır. Böylece empresyonist resimde renklerin özgürlüğü sağlandığından sistemsiz bir coşkunluk vardır.

Empresyonizm akımı
EMPRESYONİZM “İzlenimcilik” olarak da bilinir. 19. yy.ın ikinci yarısında FRANSA’da 1877’ de Paris’te doğmuştur. Resim tarihindeki sürekli yeniliklerin hareket noktası sayılır. Empresyonizme göre, açık havada bulunan eşyaların renk görünümleri günün her saatinde değişir. Örneğin, ağaçların yeşil rengi öğle üzeri daha parlak, daha canlı görüldüğü halde, akşama doğru koyu renkte ve donuk görünür. Bu akımın kurucuları, atölye çalışmalarından çok, açık havada çalışmaya önem vermişlerdir. Çünkü aradıkları canlı ve temiz renkleri, gün ışığının parlaklığında bulmuşlar, koyu ve karanlık renklere resimlerinde yer vermemişlerdir. Renk, ya olduğu gibi ya da değerini düşürmeyen başka bir renkle karıştırılmıştır. Işıklar sarı, turuncu, kırmızı tonlarında aranmış, gölgelerde, bunların zıtları olan mavi, mor ve yeşille boyanmıştır. Empresyonizmin kurucusu Edouard Manet’ dir.

Empresyonist ressamlar
Temsilcileri Edouard Manet, 1832-1883),Claude Monet (1840-1926), Alfred Sısley(1839-1899), Edgar Degas(1834-1917), Henrı De Toulosue-Lautrec (1864-1901), Pıerre-August Renoir (1841-1919), Paul Cézanne (1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903),Vincent Van Gogh (1853-1890)Folies Bergeres(Foli Berjer) Barı, Balkon (Resim 119) Flüt Çalan Çocuk, Kırda Yemek; Manet”in, Arundel Değirmeni ve Kalesi Constable’nin, İmpression (İzlenim), Deniz Üzerinde Teras, Saman Yığınları,Kayıklar, Nilüferler, Bahçedeki Kadınlar; Monet,in, Lauvencienne,de Kış