İstanbul’un eski adı nedir, diğer isimleri nelerdir

Tarih boyunca istanbula bir çok farklı isim verilmiştir. Peki istanbulun eski isimlerinin neler olduğunu biliyormusunuz? İşte istanbulun eski adı ve diğer bütün isimlerinin listesi:

Cennet ülkemizin Cennet gibi yöresi, Uğruna canlan feda edilmiş, yüzyıllarca tüm gözler üzerine çevrilmiş, adına şarkılar yazılmış İstanbul…

Bu güzel şehrimizin aceba tarih boyunca kaç tane ismi olmuştur. Hangi isimler yakıştırılmıştır bu güzel ilimize.

Ağrandone
Alexandre
Aliyona
Alma Roma
Almus Roma
Alyana
Anthusa
Antoneinia
Antonia
Antonina
Antoninia
Âsitân
Âsitâne
Âsitâne-i Aliyye
Âsitâne-i Devlet
Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne
Âsitâne-i Pâdişâhî
Âsitâne-i Saadet
Âsitâne-i Saadet-Âşiyan
Âsitâne-i Şâh-ı Cihân
Astanbul
Astanbulin
Atakent
Augusta Antononia
Belde-i Mahruse
Beldetü’l-Tayyibe
Bilâd’i-Selâse
Bizantıyye
Bizantion
Bizantium
Bozantin
Bulin
Buzantion
Buzantiya
Büzantion
Byzans
Byzas
Cezâre-i Heft Cebel
Cizant Kağak
Constantinople
Constantinopoli
Cospoli
Çakdurkan
Çar’gorod
Çaregrad
Çargrad
Çarigrad
Çezar Kayzer
Darü’l-Hilâfe
Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye
Darü’l-İslâm
Darü’l-Mülk
Darü’s Saltanatü’l Âliyye
Darü’s Saltanatü’l Seniyye
Darü’s-Sâde
Darü’s-Saltana
Der-Âliyye
Dergâh-ı Selâtin
Der-i Devlet
Der-i Devlet-i Âliyye
Der-i Saadet
Dersâdet
Eis Tin Polin
El-Farruk
Escomboli
Esdanbul
Estambol
Estefanye
Gosdantnubolis
Granduye
Gûlgûle-i Rûm
Hakanü’l-Bahreyn
Herakliyon
Istanbul
İslâmbol
İslâmbul
İstambol
İSTANBUL
İstanpol
İstanpolis
İstanpul
İstefaniye
İstimboli
İstimpol
İstinbol
İstinbolin
İstinpol
İstinpolin
Kalipolis
Kanaturye
Kayser-i Zemin
Konstantin Opol
Konstantina el Uzmâ
Konstantinîyye
Konstantinîyye el Mahrusa
Konstantinîyye el Mevkıyye
Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül Mahmiyye
Konstantinobolis
Konstantinopol
Konstantinopol
Konstantinopolis
Konstantinu K’alak
Konstantinu Polis
Konstantinye-i Kûbra
Kospoli
Kostin
Kostyantine Grad
Kostye
Kunstantinîye
Kustantıyniyye
Mahmiyye-i İstanbul
Mahrûsa-i İstanbul
Mahrûsa-i Saltanat
Mahrûse
Makarr-ı Saltanat
Makedonya
Megapolis
Miklagord
Miklagrad
Nea Roma
Nesa Romes
Nor Harmn
Nor-Hromn
Nova Roma
Pây-i Taht
Pây-i Taht-ı Saltanat
Polis
Pozanta
Pozantyam
Roma Konstantinum
Roma Nova
Sakalye
Secunda Roma
Sitanbul
Stanbolu
Stenpolis
Stimbol
Stinpol
Stinpoli
Stinpolis
Sultanü’l-Berreyn
Südde-i Saadet
Südde-i Saltanat
Şehir
Şehr-i Âzâm
Şehr-i Konstantin
Taht-ı Rûm
Tarigrad
Tekfûriye
Tsargorad
Tsargorod
Tsargrod
Tsarigrad
Urbis İmperiosum
Urbs
Ümmüd’d-Dünyâ
Vezendovar
Vizantion
Vizendovar
Vizendovina
Vizendoyne
Yağfurye
Yankoviçe
Yeditepe
Zavegorod