Mısır piramitlerinin sırrı

mısır piramitlerinin sırrı

Mısır piramitlerinin sırrı hala çözülemiyor, ve gizmini koruyor…

Geçmişten günümüze pek çok tarihi antik yapı hayatiyetini devam ettirememiş, çok az sayıda eser bugüne kadar ayakta kalabilmiştir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops piramidi de bunlardan biridir. Piramitler yalnızca Mısır’a has yapılar olmayıp, dünyanın başka yerlerinde de inşa edilmişlerdir. Sayıca çok olması ve en büyük piramitlerin burada olması nedeniyle Mısır piramitleri her zaman popüler olmuştur.

Dünyadaki önemli bazı piramitler:

Keops Piramidi (145,75 m)

Mikerinos Piramidi (66,5 m)

Kefken Piramidi (143,56 m)

Sakkara Piramidi (63,17 m)

Maldum Snefru Piramidi (93,26 m)

Dahahur Bent Piramidi (104,85 m)

Dahahur Snefru P. (103,95 m)

Sakkara Pepi II P. (52,55 m)

Uxmal Tapınağı (Meksika)

Teotehuacan (Meksika)

Tiahuanaco (Bolivya)

Dohan Tapınağı (Çin Halk Cumhuriyeti)

Piramit nedir?

Piramit, tabanı kare olan ve en tepede tek bir noktada birleşerek meydana gelen geometrik şekle denmektedir. Her yüzeyi dört eşit üçgen şeklinde olan piramitler, yapı olarak inşa edildiklerinde mühendislik yönünden çok sağlam yapıda olurlar.

Piramitlerin tarihi:

Mısır piramitlerinin, firavunun mumyasının yanında onun değerli hazinelerini ve o dönemin eşsiz sanat eserlerini saklamak maksadıyla yapıldığı düşünülse de şimdiye dek hiçbir piramitte mumya ve hazine bulunmamıştır. İlk yapılan piramit Sakkara’dadır ve inşaatı M.Ö. 2620 yılında tamamlanmıştır. Piramitlerin ilk örnekleri basamaklı şekilde olup, birçoğu ya tamamlanamamış ya da yapımı sırasında yıkılmıştır. M.Ö. 2570 yılında inşa edilmeye başlanan Meidum piramidi henüz sekizinci basamağındayken yıkılmıştır. Bu sorunlardan dolayı, piramitlerin inşaatında tabanın daha geniş tutularak eşkenar bir geometri kullanmanın gerekli olduğu hesaplanmıştır. M.Ö. 2570 yılında yapımına başlanan Dahanur bölgesindeki Bent piramidi, üçte ikilik kısmı tamamlandığında yıkılmaması için eğimi düşürülerek yükseltilmiş ve M.Ö. 2565 yılında da başarıyla bitirilmiştir. Bundan sonra yapılmaya devam edilen piramitlerde daha küçük sabit bir açı kullanılarak yükseltme işlemi gerçekleştirilmiştir.

keops piramidi

Mısır piramitlerini kimler inşa etti?

Geçmişte Mısır piramitlerini Mısırlı kölelerin yaptığı düşüncesi hakimdi. Ancak 1990 yılında bölgede gezen bir turistin bindiği atın ayağı bir çukura girince Mısır piramitlerini kölelerin değil işçi sınıfındaki insanların yaptığı anlaşılmıştır. Çukurun gizemli bir mahzene açıldığı ve buranın piramit yapımında çalışan işçilerin ustabaşı olan kişinin mezarı olduğu görüldü. Kubbeli mezar olarak bilinen bu yer, duvarlarında çeşitli işlemelerin olduğu ihtişamlı bir yapıydı. Bu denli güzel ve ihtişamlı bir mezarın işçi sınıfından birine yapılmış olması, piramit inşaatında çalışanların esir ya da köle olmadıklarının göstergesiydi. Burada çalışan işçiler gündüz çalışıp akşamları bölgede yer alan köylerine gidiyorlardı. Sonraki süreçte, yapılan kazı çalışmalarında 250’den fazla değişik mezar daha bulundu. Ustbaşının mezarı çevresindeki mezarlar seçkin işçilerin, daha uzaktaki toplu mezarlar da normal işçilerin mezarlarıydı. Ölen işçilerin hepsi için bir mezar yapıldığı anlaşılan bölgedeki kazılarda, mezarların girişlerinde işçilerin statülerini gösteren mezar inşaatı denetçisi, mezar inşaatı yöneticisi gibi hiyeroglif yazılarla yazılmış ibareler vardı. Yapılan kazı çalışmalarında evler, fırınlar, çömlekler ve daha birçok malzeme bulunurken, duvarlarda yer alan hiyerogliflerden şehir yaşamı ile ilgili de bilgi edinilmektedir.

Gize piramitlerinde toplam 15 milyondan fazla kireçtaşı kullanılmıştır. Piramitlere 300 metre uzaklıktaki bir taş ocağından çıkarılan kireçtaşları yine burada kesilip işlenmiş ve hazırlanmışlardır. Kazılar sırasında taşların kesilmesinde kullanılan oluklu platformlar bulunmuş ve dev bir taş ocağının enkazı bulunmuştur. Piramitlerin yapımında kurulan taş rampaların enkazları da bu taş ocağının içindeydi. 1954 yılında Keops piramidinin güney kısmında bir kubbeye rastlandı. Burada yapılan çalışmalar sonucunda bir gemi keşfedildi. Tamamı sedir ağacından yapılmış olan bu gemi Keops’un gemisiydi ve 13 yıllık bir çalışmayla bir araya getirilerek müzede sergilenmeye başlandı. Benzer şekilde firavunlar için yapılmış olan bir gemi daha bulundu, ancak zarar görmemesi için bulunduğu yerde bırakıldı ve korumaya alındı.

Firavunların mumyaları da bir mağarada gizli bir mezarlıkta bulunmuştur. Bulunan 40 kadar mumyanın binlerce yıldan sonra bile yüzleri tanınabilir haldeydi. Yapılan mumyalama işlemi ile ilgili bilgiler de mezarlığın duvarlarında yer alan hiyerogliflerden elde edilmiştir. Eski Mısır’da insanlar öldükten sonra yeniden dirileceklerine inanırlardı ve bütün paralarını mumyalama için saklarlardı. Dirildikten sonra bedenlerine ihtiyaç duyacaklarını düşünürlerdi ve mumyalamanın bedenini koruyacak kadar iyi olması için de tüm paralarını harcarlardı.

piramitlerin gizemi

Mısır piramitleri nasıl yapıldı?

Yapılan piramitlerin en önemlileri Mikerinos, kefken ve keops adlı üç piramitten oluşan Gize piramitleridir. Bu piramitlerin en büyüğü ve en gizemlisi Keops piramididir. Keops piramidinin inşaatında her biri 2,5 ton ağırlığında 2 milyon 300 bin kireçtaşı kullanılmış olup, 150 metre yüksekliğinde ve 20 yılda tamamlanmıştır. Toplam ağırlığı 5,5 milyon ton olan bu taşların 20 yılda tamamlanabilmesi için, her iki buçuk dakikada bir kireçtaşının yerine konulması gerekmektedir. Dolayısıyla da piramidin inşaatının nasıl yapıldığı hala bilinmeyenleri barındırmaktadır. Keops piramidinin hayranlık uyandıran yönlerinden biri de, binde bir oranında sapma bile olsaydı taşların en tepede düzgün birleşemeyeceği gerçeğidir. Günümüzden 4500 yıl önce yapılan bu piramidin bu denli kusursuz olması oldukça şaşırtıcı bir durumdur. Tonlarca ağırlıktaki milyonlarca taş nasıl oluyor da 150 metreye kadar kaldırılabilmiştir? Elde edilen bilgilere göre, bunu yapabilmek için taş rampalar inşa edilmiştir. Yapılan rampa, piramidin yakınındaki taş ocağından başlayarak piramide kadar ulaşan ve kesintisiz şekilde taş taşınmasını sağlayacak bir yapıda inşa edilmiştir. Bu şekilde olmasaydı kesinlikle tamamlanan sürede yapılması gerçekleşemezdi.

Keops piramidi iki aşamalı olarak yapılmıştır. İlki piramidin inşası, diğeri de kral odasının inşasıdır. Kral odası piramidin tabanından 43 metre yükseklikte olup, içinde dış ortama kadar uzayan hava kanallarının ve tavanında da 60 tonu bulan düz blokların kullanılmış olması bakımından hayranlık vericidir. Tavandaki taş blokların her biri 15 ton ağırlığındadır ve kral odasına giden yolda büyük galeri gizlidir. Taş blokların karşı ağırlık mekanizmasıyla çalışan bir sistemle istenen yüksekliğe çıkarıldığı düşünülmektedir.

Keops piramidinin yüzeyi bugün olduğu gibi basamaklı bir yapıda değildi. 4500 yıllık geçmişi nedeniyle üst kısımdan 10 metre kadar aşınmaya maruz kalmıştır. Yüzeydeki üçgen şeklindeki basamak araları, özel olarak hazırlanan bir kireçtaşı çamuru ile doldurularak parlak ve pürüzsüz bir görünüm sağlanmaktaydı.

Piramitlerin sırrı nedir?

İngiliz bir matematikçi ve astronomist olan John Taylor’ın  yaptığı bazı çalışmalardan elde etmiş olduğu sonuçlar Howard Vyse tarafından analiz edilmiştir. Bu analizlere bakacak olursak;

1- Keops piramidinin taban alanı, dünyanın yatay olarak ikiye bölündüğünde ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünüldüğünde ve piramidin tabanı dünyanın yarıçapı üzerine oturtulsa, yüksekliği tam da kutup noktasına denk gelirdi. Bunun anlamı kusursuz bir oranın olmasıdır.

2- Piramidin taban çevresi yüksekliğin iki katı ile bölündüğünde tam olarak; pi=3,1416 sayısı bulunmaktadır.

3- Keops ve Kefken piramitleri, doğu-batı ve kuzey-güney sınırlarına kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş olup, o dönem düşünüldüğünde hayret uyandırıcı bir durumdur.

4- Keops’un üçgen şeklindeki dört yüzey alanının toplamı, piramidin yüksekliğinin karesine eşittir.

5- Keops’un yüksekliği 1 milyarla çarpıldığında, dünya ile güneş arasındaki 149.504.000 km’lik mesafeyi tam tamına verir.

6- Güneş saati gibi işlev gören piramitlerin Ekim ayının ortasında ve Mart ayının başlangıcında oluşturduğu gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu göstermektedir.

7- Keops ile dünyanın merkezi arasındaki mesafe, kuzey kutbu ile olan mesafeye eşittir.

Mısır piramitleri, özellikle Keops piramidi ile ilgili bilimsel olarak kanıtlanmamış olan bazı iddialar da şöyledir;

1- Piramitlerin üstünden geçen meridyen çizgisi, karaları ve denizleri iki eşit parçaya ayırmaktadır.

2- Piramitlerde kral odasına yılda sadece iki defa güneş girmektedir. Hangi firavun adına yapıldıysa, o firavunun doğduğu ve öldüğü günlerdir.

3- Piramitlerin iç kısımlarında radar türü cihazlar çalışmamaktadır.

4- Piramit içinde bırakılan kirli bir su, birkaç gün içinde temizlenmiş ve arıtılmış hale gelir.

5- Süt konulduğunda birkaç gün bozulmadan kalır. Daha da beklenirse yoğurt haline gelir.

6- Piramidin içine konan bir bitki, ışık görmese de normalden daha çabuk büyümektedir.

7- Açık bir yaranın iyileşmesi piramidin içinde daha çabuk gerçekleşmektedir.

8- Piramitler yazın serin kısın da sıcak bir ortama sahiptir.