Su kirliliği ve çevreye olan etkileri

su kirliliği ve çevre

Göl, ırmak, okyanus, nehir, deniz ve yer altı suları gibi suyun bulunduğu havzalarda oluşan kirliliğe su kirliliği denmektedir. Su kirliliğinin her çeşidi kirliliğin meydana geldiği havzalarda ya da etrafında yaşayan bütün canlılara zarar vermektedir. Su kirliliğinin meydana gelmesi, zararlı atık maddelerin bulunduğu suların arıtma işlemine tabi tutulmadan su havzalarına boşaltılması ile olmaktadır.

Sular nasıl kirlenmektedir?

Tarım alanında üretim verimliliğini arttırmak amacıyla tarımsal ilaçlar kullanılmaktadır. Bu kimyasal ilaçlar zamanla yer altı sularına karışmakta ve suların kirlenmesine neden olmaktadır. Motorlu taşıtlardan salınan zararlı gazlar da bulutları kirletmektedir, ancak bu kirliliğin en önemli nedeni olarak endüstriyel atıklar gösterilmektedir.

Su kalitesinde azalma ve barajlar:

Akarsuların temel görevi besin maddelerini taşımaktır. Bu besin maddeleri diğer tüm su havzaları için hayati öneme sahiptir ve barajlar bu işlemi sekteye uğratırlar. Barajların amacı da su toplamaktır ve toplanan su beklediği için ısınır. Su hareket etmediğinden de oksijen kaybı yaşamakta kalitesinde önemli ölçüde sorun oluşmaktadır. Bundan dolayı da akarsuları mevcut ekosistemin can damarları şeklinde tanımlamak doğru olur.

su kirliliği nedenleri

Suyun kendisine özgü sisteminde yaşanan bozukluk, beraberinde pek çok değişik hastalığı da ortaya çıkarmaktadır. Kolera, tifo, virütik sarılık, amipli dizanteri, çocuk felci, basili dizanteri, sıtma, sarı humma ve daha birçok hastalığın kirlenmiş olan sular vasıtasıyla taşınmakta olduğunu ve yayıldığını biliyoruz. İnsan popülasyonu büyük şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Kanalizasyon sularının içme suyuna karışması neticesinde insan sağlığına etkisi çok daha büyük olabilmektedir. Yerküremizde bulunan suların yalnızca %3’ü tatlı sulardır ve bu suyun önemli bir miktarı da kirlenmiş veya insanlar tarafından kirletilmiştir.Bir otomobilin üretilmesi için harcanan su miktarı yaklaşık 350 ton, bir adet mikroçipin üretimi için harcanan su miktarı da yaklaşık 32 litredir. Çarpıcı bir detay daha vermek gerekirse; 1 varil ham petrol çıkarabilmek için harcanan su miktarı da 2-7 varildir.

İçme sularının ölçüsüz ve kötü kullanımı ekosistemin sürekliliğini negatif etkilediği gibi, su sorununa da neden olmaktadır. Önemli su kaynakları olan yer altı sularının bilinçsiz bir şekilde kullanılması bu suların çok hızlı olarak tükenmesine neden olmaktadır. Yer altı sularının çekilmesi veya tükenmesi nedeniyle toprak çökmeleri ve çölleşme sorunları yaşanmaktadır. Küresel ısınmanın bir neticesi olarak toprak sertleşmekte, su toprak tarafından emilememekte ve döngünün bozulmasına sebep olmaktadır.