ALTIN NEDİR TARİHÇESİ

ALTIN NEDİR TARİHÇESİ

 Latince adı Aurum’dur. Sembolü Au, atom numarası 79, atom ağırlığı 197,2 dir. Parlak sarı renkte ve soy metallerdendir. Oldukça yumuşaktır. İnce teller haline getirilebildiği gibi, döğülerek ince yapraklar haline de getirilebilir. Öyle ki bir gram altından 200 metre tel meydana getirmek mümkündür. Bu
bakımdan işlenirken, saf olarak değil, gümüş ya da bakır alaşımları halinde işlenir. Bu alaşımların oranı da karat ile ifade edilir. Saf altın 24 karattır. Altını temiz olarak elde etmek, ya pek eski bir metod olan yıkama ile, ya malgama metodu ile ya da siyanür metodu ile olur. Tabiatta element halinde ve kuvarsla karışık halde bulunur. Yeryüzünde özellikle Güney Afrika, Avustralya, Birleşik Amerika, Kanada, Peru, Hindistan, Sovyet
Rusya, Alaska ve Mançuryada bulunur. Altın çok eski zamanlardan beri bilinen bir metaldir. En iyi değişim aracı özelliklerini de taşıdığı için, para yapmakta faydalanılmıştır. Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren birçok büyük ülkeler tarafından para sisteminde bir ölçü olarak kabul edilmiştir. 1914 yılından beri altın para piyasada kullanılmamakla beraber, merkez bankalarının mahzenlerinde külçeler halinde saklanmakta ve para ölçüsü olmakta devam etmektedir.
Yeryüzünde altın : Altın pek eski devirlerden beri aranmakta olduğu halde pek az çıkarılabildiği için kıymetini her zaman korumuştur. Son zamanlarda altından daha değerli bazı maddeler bulunmuşsa da altın kıymetinden gene bir şey kaybetmemiştir. Eski zamanlarda bulunan altın iberik yarımadası, Yunanistan, Anadolu,Hindistan ve Rusya’nın Ural dağlarından elde edilmişti. Amerika’nın keşfi üzerine pek çok maceraperest altın bulmak amacıyla Amerika’ya göç etmiştir. Fakat Amerika’nın keşfinden Kaliforniya’daki altın madenlerinin keşfi altın üretimini tahmin edilemeyecek kadar yüksek bir seviyeye çıkarmıştır. Bugün
Afrika’da Witwatersland’dır. Ayrıca gene Güney Afrika’da Jonhannesburg civarında da çok altın çıkar. Altın zenginliği bakımından Güney Afrika’dan sonra Kuzey Amerika gelir. Özellikle Kaliforniya, Colorado ve Alaska bugün dünyanın sayılı altın çıkarılan yerlerindendir.