Dünyaya en yakın yıldızın adı nedir

Erboğa (Centaurus) Takımyıldızı bölgesinde Alfa Centauri adlı üçlü yıldız sistemi’nin Dünya’ya en yakın üyesi olan Proxima Centauri. Yaklaşık 4,2 ışıkyılı uzaklıkta Bu gördüğünüz fotoğrafta, soldaki sarımsı yıldız hemen herkesin bildiği, bize 4.4 ışık yılı uzakta yer alan Alpha Centauri. Alttaki büyütülmüş alanda zar zor görebileceğiniz yıldız ise, bize en yakın yıldız olan, 4.2 ışık yılı […]

Nükleer enerji nedir

Nükleer enerji, atom’un çekirdeğinden elde edilen enerji türüne verilen isimdir. 1896 yılında, Fransız fizikçi Becquerel tarafından tesadüfen Uranyum’un fotoğraf plakalarıyla yan yana durması ve karanlıkta yayılan X-Ray ışınlarının fark edilmesiyle tespit edilmiştir. Nükleer enerji, Einstein’ın kütlenin enerjiye dönüştüğünü belirten E=mc2 formülüyle doğrudan irtibatlıdır. Nükleer enerji nasıl oluşur? Kütle enerji formülü tepkimenin ne şekilde oluştuğunu açıklamaz. […]

Alternatif Enerji Kaynakları

Fosil yakıtlar ve nükleer enerji dışında kalan alternatif enerji kaynakları: güneş, rüzgar, hidrojen (hidroenerji), hidroelektrik (gelgit, dalga enerjileri) ve jeotermal kaynaklardan oluşur. Alternatif Enerji Kaynakları özellikle küresel ısınmayı ve diğer olası çevresel kötü koşulların önüne geçmek için kullanılmak istense de fosil ve nükleer enerji kaynakları kadar sık kullanım alanına sahip değilerdir.   Canlılığın devamı için […]

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerjisi hareket halindeki havanın kinetik enerjisidir. Hayali bir A alanına t zamanında ilerleyen toplam rüzgar enerjisi: E = A . v . t . ρ . ½ v2, sırası ile v rüzgar hızı, ve ρ havanın yoğunluğudur.   Bu formül iki ana kısımdan oluşur: A alanına doğru ilerleyen havanın hacmi (A . v . […]

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yirmi yıl önce ham petrolde yaşanan kriz, gelişmiş ülkeleri alternatif enerji kaynaklarını araştırmaya yöneltmiştir. Gerek güneş ve gerekse de rüzgâr enerjisinden elektrik elde edilmesi üzerine yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları her iki teknolojiyi de günümüzde nükleer santraller ile boy ölçüşebilir duruma getirmiştir.   Nükleer enerjide araştırma veya geliştirme ağırlıklı olarak atıklarının depolanması konusunda devam ederken, […]

Hidroelektrik Enerji Nedir ? Nasıl Üretilir ?

Kısaca su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroenerji, işleyiş olarak öncelikle büyük miktarlardaki suyun belirlenmiş bir yükseklikten salıverilmesiyle oluşan enerjinin türbin kullanılarak mekanik enerjiye dönüştürülmesi esasına dayanır. Bu oluşturulan mekanik enerji de akışın olduğu bölümde yer alan jeneratörlerle elektrik enerjisine çevrilir ve hidroelektrik enerjisi ortaya çıkar. Bu enerjinin seviyesi suyun döküldüğü yerdeki döküldüğü […]

Atatürk’ün eğitime verdiği önem

Atatürk’ün eğitime verdiği önem vikipedi, Atatürk eğitim ve öğretime ne kadar önem verirdi, atatürkün eğitime verdiği önem ile ilgili bilgi, atatürkün eğitime verdiği önem hakkında ATATÜRK’ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM Atatürk büyük bir Asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürk’ün Millî Eğitim konusuna gösterdiği ilgi ve bu konuda […]

Hayvanlar Arasında Sadece Erkeği Doğuran Hayvan Türü Hangisidir

Hayvanlar arasında sadece erkeği doğuran tür denizatıdır.Deniz atları, “ovovivipari” adını verdiğimiz özel bir üreme tipine sahip. Bu üreme tipinde, yumurtalar dışarı bırakılmıyor ve vücut içerisinde taşınıyor. Bu nedenle de, yumurtalar açıldığında dışarı çıkan yavrular, sanki “anne tarafından doğuruluyorlarmış” gibi görünmelerine karşın, aslında sadece yumurtalarından çıkıyor. Deniz atlarındaki durum ise, sadece ve sadece, yumurtaları vücudu içerisinde […]

Askorbik Asit Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

C vitaminin bilimsel olarak adı askorbik asittir. İngilizcede “ascorbic acid” olarak geçen bu bilimsel ürün, ilk olarak 1900’lü yıllarda keşfedilmiştir. O dönemlerde 1907 yılında askorbik asit üzerine deneyler yapmaya başlayan iki profesör Frolich ve Holst, araştırmayı yaptıkları sene içerisinde “skorbüt” hastalığının çok yaygın ve korkulan bir hastalık olmasından dolayı askorbik asit üzerine yaptıkları deneyleri yoğunlaştırmışlardır. […]

Heterotrof Nedir ?

Hetetotrof denilen kelime, biyolojik sistemde bir canlılar grubunu ifade etmektedir. Heterotrof grubundaki canlılar, hayatlarını sürdürebilmek adına gereksinim duydukları organik molekül ihtiyaçlarını, inorganik molekül ihtiyaçlarını ve en önemlisi enerji ihtiyaçlarını dışarıdaki kaynaklardan karşılamaktadırlar. Heterotrof organizmalar da denilen bu canlı türleri, besinlerini karşılayabilmek için mecburen dış kaynaklara gereksinim duymaktadırlar. Böylece dış ortamdan aldıkları organik molekülleri kendi sindirim […]

Elektrik Enerjisi Nedir ?

Kimyasal bir enerjinin, mekanik bir enerjinin ya da ısı enerjisinin bir takım işlemler sonucunda elektriğe dönüştürülmesi işlemine elektrik enerjisi adı verilmektedir. Elektriğin bir çeşit enerji biçimi olarak tüketicilerin kullanımına açılması, 1800’lü yıllara dayanmaktadır. 1880’de ilk kez bu tip bir kullanımı olan elektriğin o noktaya gelebilmesi için bir çok çalışma yapılmıştır. Örneğin; milattan önceki tarihlerde Thales’in […]

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir ?

Trabzon’da 6 Kasım 1494 tarihinde dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman, kendisi doğduğu zaman Trabzon’a valilik yapan babası 1. Selim ve annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan’ın tek çocuğuydu. Bir de kendisinin süt kardeşi olan Yahya Efendi ailesinin içindeydi. Babası 1. Selim, 1512 yılında Trabzon’da valilikten tamamen ayrılıp başa padişah olarak geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman‘ın çocukluk yılları süt […]

Realizm nedir

Realizm, gerçek nesnelerin varoluşları, neye benzedikleri hakkında oluşan bilgilerdir. Kesinlikle değiştirilemeyecek net bilgilere realizm denilmektedir. Aynı kavram, düşünce ve duygular içinde kullanılır. Gerçek olan duygu ve düşüncelere realist düşünce denilmektedir. Örneğin, güneş sistemiz de kaç gezegen olduğu net ve gerçektir. Biz ne kadar araştırsak da gezegen sayısı değişmeyecektir. Realizm, evrende gözlemcinin bilincinden bağımsız bir gerçeklik […]

Piramit nedir? Piramitler Nasıl yapılmıştır?

* Pramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşlar temin etmek için en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği bilinmemektedir. * Pramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir.(Doğdugu ve tahta tahta çıktığı günler) * Mumyalarda radyoaktif madde bulunuyor. Bu yüzden mumyaları ilk kez […]

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

Tanzimat dönemi hakkında bilgiler Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış olan Tanzimat Fermanı’nın 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okutulmasıyla halka sunulmuş ve bu fermanda yazanlardan dolayı toplum içerisinde yaşayışlarda; kültür, edebiyat vb. alanlarda değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.   Tanzimat dönemi değişimleri şu şekilde […]

Filozoflardan hayat dersi veren sözler, düşündüren anlamlı sözleri

Ünlü Filozofların Sözleri Düşünüyorum öyle ise varım. DESCARTES Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. GIBBON Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir. HENRY FORD Hayatta hiçbirşeyden korkmayın yalnız;herşeyi anlamaya çalışın. MARİE CURİE İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar. BERNARD SHAW İnsan aklın snırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. ALBERT […]

Atmosfer Nedir ? Katmanları ve Özellikleri Nelerdir ?

Atmosfer ve katmanları hakkında bilgiler Dünyamızı çevreleyen katmanın adına atmosfer denilmektedir. Bu katman, güneşin sağladığı enerjinin uzaya müthiş bir hızla geri dönmesine engel olan, dünyada yaşayan tüm canlılar için yaşamsal bir önemi olan gaz kütlesidir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre, dünyanın oluşumunun yaklaşık olarak 5.000.000 yıl öncesine dayandığını söylenmekte, bu oluşumdan sonra 500.000.00’lü yıllarda atmosfer […]

Yenilenemez enerji kaynakları

    Yenilenmez enerji kaynakları nedir? Bilimsel olarak esasen, enerji kaynakları sıralamasında yenilenemez olarak adlandırılan bir enerji kaynağı olmamasına rağmen, oluşumu çok uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji adı verilmektedir. Bu kaynakların büyük bölümü fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden oluşmakla birlikte, özellikle fosil kaynaklı yakıtların yanmasıyla oluşan enerjinin verimliliği ve fazla enerji vermesi, doğal […]

Erozyon nedir ve nasıl oluşur

Erozyon, toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar vasıtasıyla aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesine denmektedir. Bitki örtüsü ve su akışı ile toprak örtüsü arasında doğal bir denge bulunmaktadır. Yeryüzünün bu doğal dengesinin dış etkenler tarafından aşındırılması olayına doğal erozyon adı verilmektedir. Doğal erozyon ile çok yavaş bir şekilde üst kısımdan aşınan toprak yerine alttan yeni toprak oluşumu […]

Biyom nedir, biyom çeşitleri ve özellikleri nelerdir

Biyom nedir? Aynı bitki örtüsüne sahip ve aynı iklim koşullarının hüküm sürdüğü, canlıları ve yaşadıkları ortamı da kapsayan geniş coğrafi alanlara biyom denmektedir. Biyomlar iklim şartlarına bağlı olarak ayrılır ve her biyom kendine has hayvan, bitki ve iklim türüne sahiptir. Biyomların bitki örtüleri o biyomun hayvan türlerini etkilemekte ve şekillendirmektedir. Buna göre biyomlar karasal ve […]

Belgesel film nedir?

Belgesel film nedir, özellikleri nelerdir? Belgesel kelimesi “belgelerle ilgili, belgelerden oluşan, belgelere dayanan” gibi anlamları dile getirdiği için kullanımı sadece sinemayla ilgili değildir. Belgesel film ise sinema içinde ayrı bir yeri olan ve çeşitli alt türlere ayrılan bir sanat dalıdır. Belgesel filmler belli konular üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarının estetik kaygılarla seyirciye yansıtılmasına dayanan sinema yöntemidir. Belgeseller, sinemanın ilkel olduğu […]

Tıp bayramı neden 14 mart’ta kutlanır

Sultan II. Mahmut’un, bilimsel anlamda eğitim verecek olan “Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adlı askeri tıp okulunu açtığı tarih olan 14 Mart 1827, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Günümüze […]

Dünya’nın içine girildikçe yerçekimi ivmesi neden azalır

Kalınlığı dr olan, ince bir küresel kabuk alalım. Kabuğun kütlesel yoğunluğu, birim alanı başına ρ olsun. Kabuğun içinde kalan hacimdeki herhangi bir X noktasına,kütlesi mX olan bir cisim koyalım. Bu noktadan kabuğa zıt yönlerde küçük (diferansiyel) birer katı açı uzatalım (dω). Bu katı açının A noktası civarında kapsadığı kabuk alanı XA ²dω, B noktası etrafında […]