vücudumuz sıcaklıgını nasıl korur

Vücudumuzun ısısını korumasına kış aylarında üzerimize giysiler giyerek biz yardımcı oluyoruz ama sıcak yaz aylarında vücudumuz ısısını terleme yolu ile koruyor ve ayarlıyor. Beynimizde terlemeyi düzenleyen özel bir bez var. Adı da ‘hipotalamus’. Ayrıca derimizin altında yumak görünümlü 2 milyon ter bezi ve bu bezlerin her santimetrekaresinde 400 ince kanal var. Çevre ısısının artması ile […]

İlk müze ne zaman açılmıştır?

Tarihin kaydettiği ilk müze, Milattan üç yüz yıl önce İskenderiyede kurulmuştur.Hiç şüphe yok ki bu tarihten önce de bazı değerli eşyaların toplu halde bulundurulduğu yerler vardı. Ancak tarihte bunlara ait bir kayda rastlamak mümkün değildir. Yunan prenslerinden İkinci Attalus ve Pontos hükümdarı Mitridat’da Bergama’da müzeye benzer bazı kuruluşlar meydana getirmişlerdi. Ancak bunlar,gerçek anlamı ile birer […]

Radar nedir?

Radar Nedir? Radar Anlamı, Radar Tanımı, Radar Hakkında Birbiri peşi sıra verilen kısa radyo dalgalarının, herhangi bir cisme çarpınca, ses dalgaları gibi yansıyıp geri dönmesi prensibine dayanarak yapılmış bir tespit aleti. İngilizcede, radyo ile meydana çıkarma ve yerini tespit etme anlamına gelen Radio detection and rangirg kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir kelimedir. Kelime olarak […]

Morfin nedir?

Genel Özellikler: 1817 yılında Alman kimyacı Friedrich Sertürner tarafından keşfedilmiştir İlk olarak afyon bağımlılığını tedavi etmek için kullanılmıştır Bu yüzden morfini temin etmek çok kolaydı ve kısa süre sonra afyonun yerini morfin almaya başladı Morfin aynı zamanda, Amerika’nın iç savaşında yaralı askerlerin tedavisinde kullanılmış, savaş sona erdikten sonra yaklaşık 4000000 asker evlerine morfin bağımlısı olarak […]

Vaha nedir?

Vaha Nedir? Vaha,çölün herhangi bir yerinde suyun toprak yüzüne çok yakın olmasıyla bir kaynak,bir kuyu,büyükçe bir havuz görünüşünde bir birikinti meydana getirdiği ve çevrede ağaçların, yeşilliğin bulunmasına zemin hazırladığı kısımlardır.Bazı vahalar,çölde ezici sıcak ve köreltici güneş altında yol alan seyyahlar için sadece bir seraptır. Uzaktan hurma ve palmiye ağaçlarını,bu ağaçların çevrelediği suyun durgun, ışıltılı yüzünü […]

Arılar nasıl bal yapar ve balın özellikleri

ARILAR NASIL BAL YAPAR VE BALIN ÖZELLİKLERİ Bireylerin metabolizmalarını sağlıklı bir şekilde koruyabilmeleri için yaşamları boyunca beslenme düzenlerine dikkat etmeleri ve vücutlarının ihtiyaç duyduğu öğeleri sağlayabilecek besinlerle beslenmeye özen göstermeleri gerekmektedir. Bu sağlıklı ve ihtiyaç duyulan besinler arasında “bal” ürünü yer almaktadır. Bal arılarının meydana getirmiş oldukları bal ürünü, metabolizma için son derece faydalı ve […]

Çok Sesli Müzik nedir

Çok Sesli Müzik Türlü sesleri, kulağa hoş gelecek şekilde dizme sanatına verilen ad. Güzel sanatların bir kolu olan müzik, insanlığın doğuşu ile başlamıştır. İlkel toplumlarda yapılan din törenlerinde bu törenlerin kutsallığı, çoklukla çalınan müzik aletlerinin, söylenen dini şarkıların yardımı ile daha da artmıştır, ilk çağlarda eski Yunanlıların, din törenlerinde müziğe verdikleri önemin büyüklüğü, bunu gösteren […]

Dünya nedir

Üzerinde yaşadığımız yer yuvarlağı. Güneş sisteminin gezegenlerdendir. Güneşten uzaklık bakımından üçüncü (Güneşten ortalama uzaklığı 149.481.000 km.), bu sistemdeki büyüklüğü bakımından beşinci (yüzölçümü 509.200.000 kilometrekare) dir. Dünyanın ağırlığı 5.977 trilyon ton, hacmi 1.082.841.310.000 kilometreküp, ekvatordaki çemberi 40.076. 423 metre, ekvatordaki çapı 12.726 kilometredir. Dünyada yaşayan insanların sayısı 2.995.000.000 dur. Dünyanın oluşu : Dünyanın oluşu hakkında birçok […]

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü nedir?

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünü seçmeyi düşünen adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler : İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü Tanıtımı: Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler ile savaş gibi toplumsal olaylarda ortaya çıkabilecek, can ve […]

Karagöz kimdir karagöz hakkında bilgiler

Kendi adıyla anılan ünlü gölge oyununun birinci kahramanı ve Hacivatın arkadaşı. Yaşadığı ve gerçek olduğu hakkında söylentiler vardır. Fakat hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. XIII. ya da XIV. yüzyılda Bursada yaşadığı, Ulucami (ya da Yeşilcami) yapılırken orada çalıştığı söylenir.Karagöz tipi, Türk halkı arasında yetişmiş sevimli, tuhaf, hür karakterli, tok sözlü bir örnektir. Okumamış bir adam […]

Pastör kimdir nerede doğdu hayatı

Pastör kimdir nerede doğdu hayatı 1822 yılında Fransa’nın Dole adındaki küçük şehrinde doğan Pastör, özellikle “kuduz” a karşı açtığı savaşla, adını bilim tarihine hiç silinmeyecek altın harflerle yazmıştır. Arbois ortaokulunda ve Besançon kollejinde okumuş,sonradan Yüksek Öğretmen Okulu’na girmiştir. Bu yüksekokula giriş imtihanında 15. olduğunu öğrenen Pastör, okula daha layık bir öğrenci niteliğini kazanmak için bir […]

Buharlı gemiyi kim icat etti

Birleşik Amerika’daki Pennsylvania (Pensilvanya) eyaletinde bulunan Little Britain şehrinin adı, sonradan Fulton olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliğin sebebi, 1765 yılında burada doğmuş olan Robert Fulton adındaki bir muciti onurlandırmaktı. Robert Fulton daha küçük yaştayken, Philadelphia (Filadelfiya)’da bir kuyumcunun yanında çalışmağa başladı. Büyük bilgin, gazeteci,diplomat ve mucit Benjamin Franklin’le tanışması da kısa bir süre sonra bu şehirde […]

Naftalin nasıl oluşur nelerde kullanılır

Naftalin ürünü nedir? Kendisi genelde büyüklerimizden de gördüğümüz üzere kapalı alanlarda saklanan çarşafların, örtülerin vb. güzel kokması için ve böceklerden korunması için kullanılan naftalin; beyaz renkli olan ve kendine has denilebilecek bir kokuya sahip olan bir üründür. Görüntü olarak genelde parlak beyaz olan ve şekil olarak da yuvarlak olan bu ürün, ilk ortaya çıkartıldığı dönemler […]

Mika nedir nelerde kullanılır

Mika saydam, ince tabakalara bölünebilen bir madendir.  Kağıt kadar ince olabilen bu tabakalar sert ve çok yüksek  ısıya da dayanıklıdır. Bunun için, sobaların küçük, göz pencerelerini kapamakta, yüksek ısıda, ateşe yakın yerde çalışanların taktığı özel gözlüklerde kullanılır. Mikanın belirgin bir özelliği de iletken olmayışıdır. Dolayısıyla bazı elektrik apareylerinin izolasyon (yalıtkanlık) gereken kısımlarında da mikadan yararlanılmaktadır. […]

Efsane nedir efsaneler gerçek mi?

Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülere efsane denir . Efsanede anlatılan olaylar bazen hayali olabilir . Ama efsaneler çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir . Eski Yunanlı şair Homeros İlyada ve Odysseia adlı destanlarında krallara ve kahramanlara ilişkin efsanelerden yararlanmıştır . Kral Arthur […]

Atom çeşitleri

Atom çeşitleri Proton sayıları aynı nötron sayıları farklıdır.bir başka deyişle atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlara denir.İzotop atomların atom numaraları aynı kimyasal özelliklere sahipken nötron sayıları farklı olduğundan fiziksel özellikleri farklıdır.Ancak kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için elektron sayılarının da aynı alması gerekir.Yani elektron sayılarının da kontrol etmemiz gerekir.İyonlara dikkat edelim. İzoton Atom: Adında anlaşıldığı […]

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur

Deprem insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın oynayacağını ve üzerinden olan tüm yapılar zarar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkabileceklerini bir doğa olayıdır. Depremin oluştuğunu, dalgaların yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını ölçüde aletlerinin ve yöntemlerini kayıtların değerlendirilmesi ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına ‘SİSMOLOJİ’ denir. Yer enerjisinin çıktığı nokta […]

Yıldız nedir yıldız hakkında ayrıntılı bilgi

Güneş sistemi dışında bulunan ve pek uzakta olduğu için durağan gibi görünen gök cismi.Yıldızlar, görünümlerine göre başka bir deyimle verdikleri tayfa göre üç gruba ayrılırlar: 1 – Beyaz ya da mavimsi yıldızlar: Bunlar en geç ve en yeni olan yıldızlardır. 2 – Sarı yıldızlar: Orta yaşlı olarak kabul edilen yıldızlardır. 3 – Kırmızı yıldızlar: En […]

Ses nedir sesin özellikleri nelerdir?

Ses nedir sesin özellikleri nelerdir? Esnek cisimlerin titreşmesi ile oluşan ve dalgalar halinde yayılan enerji çeşidine ses denir. Ses veren her madde veya cisim bir ses kaynağındır. Ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. Titreşim bir cismin ileri – geri gidip gelme hareketidir. Ses veren herşey titreşir. Ses veren bir kaynağın ses çıkarırken titreştiğini diyapozonda görebiliriz. […]

Mors alfabesi nedir

Telgraf  haberleşmelerinde mesajların bir yerden bir yere iletilmesinde kullanılan işaret sistemi “Mors Alfabesi” diye tanımlanır. Mors Alfabesi, noktaların ve kısa çizgilerin değişik şekillerde yanyana getirilmesiyle uygulanır. Değişik şekillerde yanyana getirilen noktalar ve çizgiler, bildiğimiz alfabedeki harflerden her birinin karşılığı olarak kullanılır. Mesela bir nokta ve bir çizgi (. -), “A” harfinin karşılığıdır. Mors Alfabesi, Amerikalı […]

Eğitim nedir eğitimin toplum için önemi eğitim sistemi

Eğitim, toplumun değer yargılan ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması; bu amaçla okullarda ve benzer kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleri. Geniş anlamda eğitim, kişinin belli bir yaşam tarzını öğrendiği toplumsallaşma ye kültürleşme süreciyle özdeş tutulabilir. Bütün toplumlarda eğitimin amacı, yeni kuşaklara bir kültür birikimini aktarmak, gençlerin davranışını yetişkinlerin hayat tarzı yönünde biçimlendirerek, […]

Minimalizm nedir?

190’lı yıllarda, Kazimir Maleviç beyaz zemin üstüne “Siyah Kare”sini koyarak yaptığı resimle Minimalizm’in ilk sinyalini vermişti. Maleviç kareyi doğada bulunmayan geometrik form olarak tanımlıyordu. Biçimleri en basit geometrilerine, renk kullanımını temel renklere, hatta nötrleştirerek siyah-beyaza indirgeyerek mükemmellik araması adeta tanrısal bir davranış gibiydi. Bu saf geometrik yaklaşım pozitif düşünceden metafiziğe kayan bir zemin oluşturuyordu. Maleviç […]

Empresyonizm nedir izlenimcilik ne zaman ortaya çıkmıştır

Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. […]

Katı, Sıvı ve Gazların Özellikleri

Gazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. Bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. Ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. Sıvı ve […]