Aöf Sınavları İle İlgili İpuçları ve Test Çözme Teknikleri

Anadolu Üniversitesi aöf açıköğretim sınavlarında oldukça işinize yarayacak test çözme teknikleri ve doğru cevap bulma yöntemini aşağıya ekliyoruz arkadaşlar. Sınavlarda hepinize başarılar diliyoruz… AÖF sınav sorularını “test çözme teknikleri”ne uygun çözünüz.. Önce sadece % 100 bildiğinize emin olduğunuz şıkkı işaretleyiniz. Geri kalan cevaplanmamış soruların hepsinde; işaretlediğiniz şıklardan en az hangi şık işaretlenmiş ise o şıkkı…

Nükleer enerji nedir

Nükleer enerji, atom’un çekirdeğinden elde edilen enerji türüne verilen isimdir. 1896 yılında, Fransız fizikçi Becquerel tarafından tesadüfen Uranyum’un fotoğraf plakalarıyla yan yana durması ve karanlıkta yayılan X-Ray ışınlarının fark edilmesiyle tespit edilmiştir. Nükleer enerji, Einstein’ın kütlenin enerjiye dönüştüğünü belirten E=mc2 formülüyle doğrudan irtibatlıdır. Nükleer enerji nasıl oluşur? Kütle enerji formülü tepkimenin ne şekilde oluştuğunu açıklamaz….

Alternatif Enerji Kaynakları

Fosil yakıtlar ve nükleer enerji dışında kalan alternatif enerji kaynakları: güneş, rüzgar, hidrojen (hidroenerji), hidroelektrik (gelgit, dalga enerjileri) ve jeotermal kaynaklardan oluşur. Alternatif Enerji Kaynakları özellikle küresel ısınmayı ve diğer olası çevresel kötü koşulların önüne geçmek için kullanılmak istense de fosil ve nükleer enerji kaynakları kadar sık kullanım alanına sahip değilerdir.   Canlılığın devamı için…

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerjisi hareket halindeki havanın kinetik enerjisidir. Hayali bir A alanına t zamanında ilerleyen toplam rüzgar enerjisi: E = A . v . t . ρ . ½ v2, sırası ile v rüzgar hızı, ve ρ havanın yoğunluğudur.   Bu formül iki ana kısımdan oluşur: A alanına doğru ilerleyen havanın hacmi (A . v ….

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yirmi yıl önce ham petrolde yaşanan kriz, gelişmiş ülkeleri alternatif enerji kaynaklarını araştırmaya yöneltmiştir. Gerek güneş ve gerekse de rüzgâr enerjisinden elektrik elde edilmesi üzerine yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları her iki teknolojiyi de günümüzde nükleer santraller ile boy ölçüşebilir duruma getirmiştir.   Nükleer enerjide araştırma veya geliştirme ağırlıklı olarak atıklarının depolanması konusunda devam ederken,…

Hidroelektrik Enerji Nedir ? Nasıl Üretilir ?

Kısaca su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroenerji, işleyiş olarak öncelikle büyük miktarlardaki suyun belirlenmiş bir yükseklikten salıverilmesiyle oluşan enerjinin türbin kullanılarak mekanik enerjiye dönüştürülmesi esasına dayanır. Bu oluşturulan mekanik enerji de akışın olduğu bölümde yer alan jeneratörlerle elektrik enerjisine çevrilir ve hidroelektrik enerjisi ortaya çıkar. Bu enerjinin seviyesi suyun döküldüğü yerdeki döküldüğü…

Kısaca Cümlede Anlam Nedir

  CÜMLE Bir duyguyu,düşünceyi, isteği, durumu, olayı anlatan –yargı değeri taşıyan- sözcük veya sözcük dizisidir. Cümlede anlam konusu iki başlık altında incelenebilir. ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE CÜMLELER EŞ ANLAMLI CÜMLELER Aynı düşüncenin, eş veya yakın anlamlı sözcükleri kullanarak, en az iki ayrı biçimde ifade edilmesidir. Cümle hangi sözcüklerle ve nasıl kurulursa kurulsun, biz verilen cümlelerdeki düşünceyi aramalıyız. Bunun…

Askorbik Asit Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

C vitaminin bilimsel olarak adı askorbik asittir. İngilizcede “ascorbic acid” olarak geçen bu bilimsel ürün, ilk olarak 1900’lü yıllarda keşfedilmiştir. O dönemlerde 1907 yılında askorbik asit üzerine deneyler yapmaya başlayan iki profesör Frolich ve Holst, araştırmayı yaptıkları sene içerisinde “skorbüt” hastalığının çok yaygın ve korkulan bir hastalık olmasından dolayı askorbik asit üzerine yaptıkları deneyleri yoğunlaştırmışlardır….

Heterotrof Nedir ?

Hetetotrof denilen kelime, biyolojik sistemde bir canlılar grubunu ifade etmektedir. Heterotrof grubundaki canlılar, hayatlarını sürdürebilmek adına gereksinim duydukları organik molekül ihtiyaçlarını, inorganik molekül ihtiyaçlarını ve en önemlisi enerji ihtiyaçlarını dışarıdaki kaynaklardan karşılamaktadırlar. Heterotrof organizmalar da denilen bu canlı türleri, besinlerini karşılayabilmek için mecburen dış kaynaklara gereksinim duymaktadırlar. Böylece dış ortamdan aldıkları organik molekülleri kendi sindirim…

Karadeniz Bölgesi

İsmini Karadeniz denizinden alan Karadeniz bölgesi, Sakarya ovasının doğu kısmından başlayıp Gürcistan ülkesinin sınırına kadar olan bölgeye verilen addır. Türkiye’de yer alan yedi coğrafi bölgeden biri olan Karadeniz bölgesi, kapladığı alan bakımından en büyük 3. bölge ünvanını taşımaktadır. Bunun dışında doğu noktasıyla batı noktası arasında ciddi uzaklık farkı olmasından dolayı yerel saat hesaplamalarında en fazla…

Elektrik Enerjisi Nedir ?

Kimyasal bir enerjinin, mekanik bir enerjinin ya da ısı enerjisinin bir takım işlemler sonucunda elektriğe dönüştürülmesi işlemine elektrik enerjisi adı verilmektedir. Elektriğin bir çeşit enerji biçimi olarak tüketicilerin kullanımına açılması, 1800’lü yıllara dayanmaktadır. 1880’de ilk kez bu tip bir kullanımı olan elektriğin o noktaya gelebilmesi için bir çok çalışma yapılmıştır. Örneğin; milattan önceki tarihlerde Thales’in…

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir ?

Trabzon’da 6 Kasım 1494 tarihinde dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman, kendisi doğduğu zaman Trabzon’a valilik yapan babası 1. Selim ve annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan’ın tek çocuğuydu. Bir de kendisinin süt kardeşi olan Yahya Efendi ailesinin içindeydi. Babası 1. Selim, 1512 yılında Trabzon’da valilikten tamamen ayrılıp başa padişah olarak geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman‘ın çocukluk yılları süt…

Realizm nedir

Realizm, gerçek nesnelerin varoluşları, neye benzedikleri hakkında oluşan bilgilerdir. Kesinlikle değiştirilemeyecek net bilgilere realizm denilmektedir. Aynı kavram, düşünce ve duygular içinde kullanılır. Gerçek olan duygu ve düşüncelere realist düşünce denilmektedir. Örneğin, güneş sistemiz de kaç gezegen olduğu net ve gerçektir. Biz ne kadar araştırsak da gezegen sayısı değişmeyecektir. Realizm, evrende gözlemcinin bilincinden bağımsız bir gerçeklik…

AÖF harf notlarının anlamları ve manaları, Aöf Harf notu hangisi geçer

AÖF sınav sonuçları açıklandıktan sonra en çok gelen soruların başında AÖF harf notlarının anlamı nedir  yer almakta. AÖF harf notu,açıköğretim harf notu anlamları açıköğretim hangi harf notu geçer sorularınızın yanıtı bu yazımızda; AÖF harf  notlarının anlamı aşağıdaki gibidir Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri 84 – 100__AA__4,00 (GEÇTİ) 77 – 83___AB__3,70 (GEÇTİ) 71 – 76___BA__3,30 (GEÇTİ) 66 – 70___BB__3,00 (GEÇTİ)…

Piramit nedir? Piramitler Nasıl yapılmıştır?

* Pramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşlar temin etmek için en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği bilinmemektedir. * Pramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir.(Doğdugu ve tahta tahta çıktığı günler) * Mumyalarda radyoaktif madde bulunuyor. Bu yüzden mumyaları ilk kez…

Sülfürik asit nedir, nerelerde kullanılır?

Toprak, insana hayatının iki temeli olan ekmek ve sudan başka gerekli bir maddeyi daha, tuzu da sağlar. Bu maddenin öteden beri beslenmede önemli bir yer tuttuğunu ve uzun zaman tuzdan yoksun kalmanın organizmada ne gibi düzensizliklere yol açtığını biliyoruz. Tuzun, yalnız beslenmede değil toplumsal hayatta da büyük rol oynadığını gösteren olaylar çoktur. Sözgelişi Fransızca’daki Salaire,…

Fotosentez nedir

Fotosentez konusunda araştırma yapmak oldukça güçtür. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, bu olayı ayrıntılarıyla açıklayacak bilgileri sağlayamamıştır.Fotosentez nedir, canlılar için ne gibi bir öneme sahiptir? Fotosentez; bitkilerin kendi besinlerini üretmeleri için gerçekleştirdikleri işleme verilen isimdir. Fotosentez sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir. Bitkilerin yapraklarında bulunan klorofil adındaki yeşil pigmentler, fotosentezin gerçekleşmesini sağlar. Yeşil bitkiler ışık enerjisi yardımıyla, karbondioksit…

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

Tanzimat dönemi hakkında bilgiler Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış olan Tanzimat Fermanı’nın 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okutulmasıyla halka sunulmuş ve bu fermanda yazanlardan dolayı toplum içerisinde yaşayışlarda; kültür, edebiyat vb. alanlarda değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.   Tanzimat dönemi değişimleri şu şekilde…

Atmosfer Nedir ? Katmanları ve Özellikleri Nelerdir ?

Atmosfer ve katmanları hakkında bilgiler Dünyamızı çevreleyen katmanın adına atmosfer denilmektedir. Bu katman, güneşin sağladığı enerjinin uzaya müthiş bir hızla geri dönmesine engel olan, dünyada yaşayan tüm canlılar için yaşamsal bir önemi olan gaz kütlesidir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre, dünyanın oluşumunun yaklaşık olarak 5.000.000 yıl öncesine dayandığını söylenmekte, bu oluşumdan sonra 500.000.00’lü yıllarda atmosfer…

Yenilenemez enerji kaynakları

    Yenilenmez enerji kaynakları nedir? Bilimsel olarak esasen, enerji kaynakları sıralamasında yenilenemez olarak adlandırılan bir enerji kaynağı olmamasına rağmen, oluşumu çok uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji adı verilmektedir. Bu kaynakların büyük bölümü fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden oluşmakla birlikte, özellikle fosil kaynaklı yakıtların yanmasıyla oluşan enerjinin verimliliği ve fazla enerji vermesi, doğal…

Erozyon nedir ve nasıl oluşur

Erozyon, toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar vasıtasıyla aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesine denmektedir. Bitki örtüsü ve su akışı ile toprak örtüsü arasında doğal bir denge bulunmaktadır. Yeryüzünün bu doğal dengesinin dış etkenler tarafından aşındırılması olayına doğal erozyon adı verilmektedir. Doğal erozyon ile çok yavaş bir şekilde üst kısımdan aşınan toprak yerine alttan yeni toprak oluşumu…

Biyom nedir, biyom çeşitleri ve özellikleri nelerdir

Biyom nedir? Aynı bitki örtüsüne sahip ve aynı iklim koşullarının hüküm sürdüğü, canlıları ve yaşadıkları ortamı da kapsayan geniş coğrafi alanlara biyom denmektedir. Biyomlar iklim şartlarına bağlı olarak ayrılır ve her biyom kendine has hayvan, bitki ve iklim türüne sahiptir. Biyomların bitki örtüleri o biyomun hayvan türlerini etkilemekte ve şekillendirmektedir. Buna göre biyomlar karasal ve…

Atatürk’ün matematik ile ilgili sözleri, matematik sevgisi ve verdiği önem

Atatürk’ün matematik ile ilgili sözleri, matematik sevgisi ve verdiği önem, Atatürk’ün matematik hakkındaki düşünceleri Atatürk matematik hakkında neler söylemiştir, atatürkün matematikle ilgili sözleri nelerdir, atatürkün matematik sevgisi ile ilgili bilgi, atatürkün matematik hakkındaki düşünceleri nelerdir, atatürkün matematik hakkında özdeyişleri, söylediği sözler ve cümleler, atatürkün matematiğin önemi ve değeri ile ilgili söylemiş olduğu sözler: Atatürk’ün matematik ile…

Parayı ilk kullanan devlet hangisidir, Tarihte para ilk kez nerede ne zaman kim tarafından kullanıldı

Parayı ilk bulan ve ilk kez kullanan devet Lidya’dır. M.Ö. 6. yüzyılda Lidya egemenliğinin yayılım alanı Lidyalılar Anadolu’nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye İlkçağda Lidya, bu topraklarda oturanlara Lidyalılar denilmiştir. Hint – Avrupalı bir kavim olan ve doğudan Anadolu’ya gelen Lidyalılar önce Hititlerin daha sonra da Frigyalıların egemenliği altında yaşadılar. Dilleri, Hitit…