ADA NEDİR, DÜNYANIN EN BÜYÜK ADALARI NELERDİR ?

Her tarafı su ile çevrilmiş az-çok büyük olan kara parçasına ada denir.Denizlerde, göllerde ve akarsulardaki
kara parçacıklarına genel olarak bu ad verilir. Coğrafya bakımından her tarafı denizle çevrili olan Avustralya’yı, ada deyiminden ayırabilmek için, bu tarifin içine, denizin ve Okyanusun, o kara parçası içindeki etkisini koruması kaydını da koymak gerekir. Bu bakımdan Avustralya, Okyanus ve denizin her tarafta etkisi hissedilemeyecek kadar büyük olduğu için ada sayılmaz. Bununla beraber küçük bir kıt’a sayılabilecek kadar büyük adalar da vardır.Gröenland, Yeni Gine, Borneo, Madagaskar gibi. Yeryüzündeki adaların bütünü 10
milyon kilometrekarelik bir yer kaplar. Adalar, tek tek olabileceği gibi, gruplar halinde de olabilir. Bu şekil
adalara >takım adalar> denir. Adalar, oluşumlarına göre; Volkanik adalar, kıt’adan ayrılan adalar, mercan adalar, alüvyal adalar diye ayrılırlar.
Volkanik adalar : Deniz dibinde meydana gelmiş volkanların, dışarıya püskürttükleri maddelerle meydana
gelmiş küçük adalardır. Akdenizdeki Stromboli adası, Atlas Okyanusundaki Hawai adaları, volkanik adalardır.
Kıt’adan ayrılan adalar : Büyük kara parçalarından sonradan ayrılmış adalardır. Büyük Britanya adası Avrupa’dan, Sumatra ve Borneo adaları Asya’dan, Madagaskar adası Afrika’dan ayrılmış adalardır.
Mercan adaları : Okyanuslarda, büyük sürüler halinde yaşayan ve polip denilen küçük hayvancıkların çıkardıkları kalkerlerin birikmesinden meydana gelen adalardır. <<Atol>> denilen adalar da, bir çeşit mercan adacıktır. Bu çeşit adalar, çoklukla Büyük Okyanus ile Hint Okyanusunda bulunurlar. Marshal ve Caroline
adaları, bu çeşit adalardır.
Alüvyal adalar : Nehirlerin denize döküldükleri yerlerde suyun kollara ayrılmasıyla meydana gelen adalardır.
Bunlar çoğunlukla bataklıktır, sudan yükseklikleri azdır.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ADALARI
ATLAS OKYANUSUNDA :                           HİNT OKYANUSUNDA:                          
Baffin                           611.000  Km2               Madagaskar                         600.000  Km2
Büyük Britanya            230.000                         Seylan                                    65.000
Küba                          115.000
New Foundland          110.000                          KUZEY BUZ DENİZİNDE :
Islanda                        103.000                         Grönland                                2.175.000  Km2
İrlanda                          82.500                         Grand Land                               180.000
Haiti                             77.000                         Albert ve Victoria                       175.000
Ateş Adası                   48.000                         Novaya Zemilya                            92.000
BÜYÜK OKYANUSTA :                              Banks                                           80.000
Yeni Gine                    785.000  Km2              Southampton                                 75.000
Borneo                        735.000                       Spitzbergen                                    65.000
Sumatra                       420.000
Yeni Zelanda               268.000                        AKDENİZ
Hondo                        225.000                        Sicilya                                         25.000  Km2
Selebes                       180.000                        Sardunya                                    24.000
Cava                           126.000                       Kıbrıs                                            9.300
Luzon                          106.000
Mindanao                      93.000
Hokaido                        88.000
Sahalin                          75.000