AĞIRLIK MERKEZİ NEDİR ? AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ NELERDİR ?

Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti. Yer çekimi, bir cismi ne kadar büyük bir kuvvetle etkiliyorsa o cismin ağırlığı da o kadar fazla olur. Böylece, ağırlığı fazla olan cisimler, yer çekimi tarafından daha büyük bir kuvvetle çekileceğinden bunların düşmeleri daha hızlı olur. Bu gibi cisimler, bir dayanak tarafından tutulursa, o dayanağa yapacakları basınç da o kadar fazla olacak demektir. Yer çekimi kuvveti, bir cismin her parçasına ayrı ayrı etki eder. Bu etkilerde, bir cisimde, bir noktada toplanır. Bu nokta, cismin ağırlık merkezidir Düzgün
cisimlerde ağırlık merkezleri, cisimlerin ortasındadır. Bir kürenin ağırlık merkezi o kürenin merkezinde toplanmıştır. Dik olarak duran cisimlerin ağırlık merkezleri, o cismin içinden geçen bir çekül doğrultusu üzerindedir. Eğer bir cismin ağırlık merkezinden geçen çekül, o cismin dayanma yüzeyinin içinden geçiyorsa, o cisim devrilmeden durabilir. Çekül, dayanma yüzeyinin dışında kalıyorsa o cisim devrilir.
Ağırlık Ölçüleri : Ağırlıkları ölçmek için kullanılan, ağırlık ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Ağırlık ölçüleri birimi gramdır. Bir gram, bir santimetreküp hacminde bir kabın içine alabileceği +4 derece arı
suyun ağırlığına denir. Gram, pek küçük bir ağırlık ölçüsü olduğu için, pratikte gramın bin katı olan kilogram kullanılır. Bir kilogram, bir desimetreküp, yani bir litre kabın alabileceği +4 derece arı suyun ağırlığıdır.
Kilogramın katları ve askatları vardır. Katlar ve askatlar, onluk sisteme göre düzenlenmiştir. Yani, kilogramın
katları onar onar büyür, askatları onar onar küçülür.
Kilogramın askatları : Kilogramın askatları, bir kilogramın, 10, 100, 1000 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir. Bir kilogramdan daha küçük olan bu ağırlık ölçülerine, kilogramın askatları denir. Kilogramın askatları, metrenin askatları gibi onar onar küçülür. Kilogramın askatları şunlardır :
Hektogram : Bir kilogramdan on defa küçük bir ağırlık ölçüsüdür. Yazıda kısaltılmış şekli (hg)dır.
Dekagram : Hektogramdan on defa kilogramdan yüz defa küçük bir ağırlık ölçüsü birimidir.Yazıda kısaltılmış şekli (dag) dır.
Gram : Dekagramdan on defa, hektogramdan yüz defa, kilogramdan bin defa küçük bir ağırlık ölçüsü birimidir. Yazıda kullanılan kısaltılmış şekli (g) dır.
Kilogramın katları:  Kilogramın katları, bir kilogramın 10, 100, 1000 defa büyütülmesiyle elde edilmiştir.
Kilogramdan daha büyük olan bu ağırlık ölçülerine kilogramın katları denir. Kilogramın katları onar onar büyürler. Kilogramın katları şunlardır: (Kilogramın on katı olan ölçü kullanılmamaktadır.)
Kental :  Yüz kilogram ağırlığında bir ağırlık ölçüsüdür. Yazıda kullanılan kısaltılmış şekli (ke) dir.
Ton :  Kentalın on katı, kilogramın 1.000 katı ağırlığında bir ağırlık ölçüsüdür. Yani, bir tonda, bin kilogram, 100 kental bulunmaktadır. Yazıda kullanılan kısaltılmış şekli (t) dır. Kilogramın olduğu gibi gramın da askatları ve katları, ağırlık ölçüleri olarak kullanılmaktadır. Gramın askatları ve katları şunlardır:
Gramın askatları : İlaçların ve kıymetli madenlerin (altın gibi) tartılması için, çoklukla gram ve gramdan küçük olan ağırlık ölçülerini kullanmak gerekmektedir. Bu bakımdan gramın askatları, eczacılık ve kuyumculukta kullanılmaktadır. Bunlar, gramın 10, 100, 1000 defa küçültülmesiyle elde edilmiştir. Gramdan
küçük olan bu ağırlık ölçülerine, gramın askatları denir Gramın askatları şunlardır;
Desigram : Gramdan on defa küçük bir ağırlık ölçüsüdür. Bir gramda on tane desigram bulunur. Yazıda kullanılan kısaltılmış şekli (dg) dır.
Santigram : Desigramdan on defa küçük bir ağırlık ölçüsüdür. Bir desigramın içinde on santigram, bir gramın içinde yüz santigram vardır. Yazılarda kullanılan kısaltılmış şekli (cg) dır.
Miligram : Santigramdan on defa küçük bir ağırlık ölçüsüdür. Bir santigramda on miligram, bir desigramda
yüz miligram, bir gramda bin miligram vardır. Yazılarda kullanılan kısaltılmış şekli (mg) dır.
Gramın katları : Gramın 10, 100, 1.000 defa büyütülmesiyle elde edilmiştir. Gramdan daha büyük olan bu
ağırlık ölçülerine gramın katları denir. Gramın katları şunlardır:
Dekagram:  Gramın on kat ağırlığındadır.
Hektogram: Dekagramın on, gramın yüz kat ağırlığındadır.
Kilogram: Hektogramın on, dekagramın yüz, gramın bin kat ağırlığında bir ağırlık ölçüsüdür.