ALAN ÖLÇÜLERİ NELERDİR ?

Yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere, alan ölçüleri denir.Alan ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Alan ölçüleri birimi metrekaredir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Metrekare, m2 işaretiyle yazılır. Metrekarenin katları ve askatları vardır. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyür, askatları yüzer yüzer küçülür.
Metrekarenin askatları : Bir metrekareden daha küçük yüzeyler, metrekarenin askatları ile ölçülür. Metrekarenin askatları şunlardır:
Desimetrekare : Bir kenarı bir desimetre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. kısaltılmış şekli (dm2) dir.
Bir metrekarenin yüz defa küçüğüdür.
Milimetrekare : Bir kenarı bir milimetre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır, kısaltılmış şekli (mm2) dir.
Metrekarenin katları :Bir metrekareden daha büyük yüzeyler, metrekarenin katları ile ölçülür.Metrekarenin katları şunlardır.
Dekametrekare: Bir kenarı on metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Kısaltılmış şekli (dam2) dir. Bir
desimetrekare içinde 100 metrekare vardır.
Hektometrekare : Bir kenarı 100 metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. kısaltılmış şekli (hm2) dir.
Bir hektometrekare içinde 100 dekametrekare vardır.
Kilometrekare : Bir kenarı 1.000 metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. kısaltılmış şekli (km2) dir.
Bir kilometrekare içinde 1.000.000 metrekare vardır.
Başka adı olan alan ölçüleri : Alan ölçülerinde, tarla bağ, bahçe gibi yerleri ölçmek için kullanılan ölçülere
değişik adlar verilmiştir. Bunlar şunlardır: Ar : Bir dekametrekare demektir, Dekar: Bin metrekare (yani
yüz dekametrekare ya da on ar) demektir. Hektar:  10.000 metrekare (100 dekametre ya da 10 dekar)
demektir. Bir hektar bir hektometrekaredir.