ATATÜRK’ÜN VECİZELERİ

A T A M

” SENİ UNUTMAYACAĞIZ İZİNDEYİZ, RAHAT UYU ”

***  Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
***  Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan
hiçbir durumu kaçırmayınız.
***  Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
***  Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi
ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum.
***  Cumhuriyet ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür, cumhuriyet erdemdir.
***  Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin         esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.
***  Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve
vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.
***  Bizce Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem
mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir
birliğe muhtaçtır. Alelade politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.
***  Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların
yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
***  Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Bu eser
Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez abidesidir. Bu eseri meydana getiren bir
milletin evladı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan daima mesut ve bahtiyarım.
***  Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşinde
koşan gibi, hayal şakıyan bir şair gibi değil, onları söyleyişim bu milletteki kabiliyet unsurlarını
bilmemdendi.
***  Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve uşaklığı kabul etmez.
***  Türk köylüsünü ‘efendi’ yerine getirmedikçe memleket ve millet yükselemez. İnsaf ve merhamet
dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez; millet ve devlet şeref bağımsızlığı temin edilemez.
***  Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır.
***  Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegane millet Türklerdir.
*** Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır.

Yazar: hiynet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir