ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDAKİ DÖNÜM NOKTALARI

Mustafa Kemal Atatürk  ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDAKİ BELLİ BAŞLI DÖNÜM NOKTALARI

                       1881     Selanik’te doğdu.
                       1893     Selanik Askeri Rüştiyesi’ne (ortaokul) yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi    
                                    “Kemal” ek adını verdi.
                       1895     Manastır Askeri İdadisi’ne (lise) girdi.
18  Mart         1899     İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.
                       1902     Harp Akademisine girdi.
11  Ocak        1905     Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirdi.Merkezi Şam’da bulunan 5.                                                Ordu’da göreve başladı.      
      Ekim          1906    Arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.
20  Haziran      1907    Rütbesi kolağalığına yükseltildi.
      Eylül          1907    3. Ordu’ya atanarak Selanik’e gitti.
13  Nisan        1909    31 Mart Ayaklanmasını bastırmak üzere Hareket Ordusu kurmay başkanı oldu.
                       1910    Mahmud Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında
                                   görev aldı.
13  Eylül          1911    İstanbul’da genelkurmayda göreve atandı.
27  Kasım       1911    Binbaşılığa yükseltildi.
  9  Ocak        1912    Trablusgarp’ta Tobruk Savaşı’nı yönetti.
27  Ekim         1913    Sofya’ya askeri ateşe olarak atandı.
  1  Mart         1914    Yarbaylığa yükseltildi.
      Şubat        1915    Tekirdağ’da 19. Tümen’i kurdu.
25  Nisan        1915    İtilâf Devletlerinin askerlerini Arıburnunda durdurdu.
  1  Haziran     1915    Albaylığa yükseltildi.
10  Ağustos    1915   Anafartalar Cephe Grubu komutanı olarak İngiliz ve Fransız donanmalarını Çanakkale
                              Boğazında durdurdu.
14  Ocak        1916    Edirne’de 16. Kolordu komutanı oldu.
  1  Nisan        1916   Mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltildi.
  5 Temmuz     1917   7.Ordu Komutanlığına atandı.
     Ekim          1917   7.Ordu Komutanlığından ayrılarak İstanbul’a döndü.
  7 Ağustos      1918   Filistin’de bulunan 7.Ordu Komutanlığına ikinci kez atandı.
31 Ekim          1918   Yıldırım Ordular Grubu komutanı oldu.
19 Mayıs         1919   Samsun’a vardı.
21/22 Haziran  1919   Amasya Tamimini (genelgesini) açıkladı.  
  8 Temmuz      1919   3.Ordu müfettişliğinden ve askerlikten çekildi.
23 Temmuz      1919   Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi.
  4 Eylül           1919   Sivas Kongresine başkanlık etti.
  7 Kasım        1919   Erzurum’dan milletvekili seçildi.
 27 Aralık        1919   Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara’ya geldi.
23 Nisan         1920   Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
11 Mayıs         1920   İstanbul hükümetince ölüm cezasına çarptırıldı.
  5 Ağustos      1921   Türkiye Büyük Millet Meclisince başkomutan yapıldı.
23 Ağustos      1921   Sakarya savaşını yönetti.
19 Eylül           1921   Türkiye Büyük Millet Meclisince müşirlik(mareşallik) rütbesi ve gazi sanı verildi.
26 Ağustos      1922   Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.
30 Ağustos      1922   Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşını kazandı.
  9 Eylül           1922   İzmir düşmandan kurtarıldı.
  1 Kasım        1922   Saltanat kaldırıldı.
29 Ocak         1923   İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.(5 Ağustos 1925’te ayrıldı.)
17 Şubat         1923   İzmir iktisat Kongresini açtı.
11 Ağustos     1923   İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi.
  9 Eylül          1923   Halk Fırkası’nı (partisini) kurdu.
29 Ekim          1923   Cumhuriyet ilan edildi; Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.
  3 Mart          1924   Halifelik kaldırıldı.
20 Nisan         1924   Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) kabul edildi.
17 Kasım        1924   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. (3 Haziran 1925’te kapatıldı).
25 Kasım        1925   Şapka yasası kabul edildi.
26 Aralık        1925    Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.
  1 Kasım        1927   İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.
  1 Kasım        1928   Latin harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı.
12 Ağustos     1930   Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.(17 Kasım 1930’da dağıldı).
15 Nisan         1931   Türk Tariihi Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.
  4 Mayıs        1931    Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
12 Temmuz     1932   Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdu.
24 Kasım        1934   Atatürk soyadı verildi.
27 Ocak          1937  Hatay’ın bağımsızlığı Milletler Cemiyetince kabul edildi.
10 Kasım        1938   İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında vefat etti.