Belgesel film nedir?

Belgesel film nedir, özellikleri nelerdir?

Belgesel kelimesi “belgelerle ilgili, belgelerden oluşan, belgelere dayanan” gibi anlamları dile getirdiği için kullanımı sadece sinemayla ilgili değildir.

Belgesel film ise sinema içinde ayrı bir yeri olan ve çeşitli alt türlere ayrılan bir sanat dalıdır.

Belgesel filmler belli konular üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarının estetik kaygılarla seyirciye yansıtılmasına dayanan sinema yöntemidir.

Belgeseller, sinemanın ilkel olduğu dönemden bu yana kendisini var etmiş bir yöntemdir. Bu yönüyle drama sinemasının alt yapısının oluşumunda önemli bir yeri vardır.

Belgesellerin genel olarak toplumsal olaylara referans olması beklenir ancak bununla birlikte yaşamda referans noktaları olmayan birçok belgesel de vardır. Belgesellerin bilimsel çalışma metoduna bağlı kalması çalışmanın niteliğini gösterir.

Belgesel filmin oluşumunda iki önemli öge vardır. Belgesel film yapımcısı bu iki önemli öğeyi kullanarak bir eser üreten sanatçıdır.

Belgesel film, insanların hem zihinsel etkinliklerini, hem de duygusal etkinliklerini harekete geçirmeyi amaçlar.

Bu amaç da yaşamın gerçekliğini sanat yoluyla ifade etmeyle gerçekleştirilir. Belgesel film yaşadığımız dünyanın gerçekliğidir.

Belgesel sinemanın direği olan belgeler, belgesel filmlere malzeme olmakla sürekli değişen, kaybolup giden değerlerin sonraki kuşaklara aktarılmasına, böylelikle toplumsal hafızanın canlı tutulmasına aracılık ederler.

Başka bir deyişle; tozlu raflarda, arşivlerde bekleyen belgeler ya da her gün baktığımız ama göremediğimiz yaşam parçaları, belgesel filmcinin onlara kattığı ruhla bir vücut bulur ve konuşmaya başlar.

Sinemayla özellikle de belgesel sinema ile uğraşıyorsak belgelemek su içmek, yemek yemek, uyumak gibi zorunluluk olarak karşımıza çıkmalıdır.

Daha da ötesi belge toplamak nefes almak kadar içgüdüsel olmalıdır.

Her gün aynı sokaklardan geçsek de, her gün aynı sokaklardan geçtiğimizin bilincinde olarak değişimi, varoluşu, yok oluşu, anlık olayları belgelemeyi ve biriktirmeyi görev saymalıyız.

Belgesel çeşitleri

Haber Belgeseli

Gezi Belgeseli

Toplumsal Belgesel

Araştırma Belgeseli

Bilimsel Belgesel

Tarih Belgeseli

Propaganda Belgeseli

Derleme Belgesel

Arkeoloji Belgeseli

Spor Belgeseli