Deprem Nedir? Nasıl Oluşur

Deprem insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın oynayacağını ve üzerinden olan tüm yapılar zarar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkabileceklerini bir doğa olayıdır. Depremin oluştuğunu, dalgaların yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını ölçüde aletlerinin ve yöntemlerini kayıtların değerlendirilmesi ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına ‘SİSMOLOJİ’ denir. Yer enerjisinin çıktığı nokta odak noktasıdır. aynı zamanda iç noktada adlandırılır. Odak noktasında en yakın yakın durumda olan yer noktasıdır. aynı zamanda depremden en çok zarar gören depremi en çok hisseden bölgedir. Deprem enerjisinin açığa çıktığının noktasını en kısa uzaklığıdır. Derinliği 60 ile 300 km arasında orta derinlikler adı verilir. Derinliği 300 veya 600 km olan arasında’da derin deprem denir.

Deprem Çeşitleri Nelerdir?

  1. Tektonik Depremler:

İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yer açtığı sarsıntılara Tektonik Deprem Denir. Gerek şiddet gerekse etki alanı bakımından en önemli ve en yıkıcı olan depremlerdir. yeryüzünden olan depremlerin % 90’ı bu guruba girer. Türkiye’de olan depremlerde büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İngiltere’de yapılan hesaplamalar sonucu ortaya çıkmıştır.

  • Her yıl 3,7 veya daha büyük bir deprem
  • her 10 yılda 4,7 veya daha büyük bir deprem
  • her yüz yılda bir 5,6 daha büyük bir deprem

Dünyadaki depremlerin % 90’ı büyük depremlerin ise % 80 ‘i pasifik meydana gelmektedir.

Volkanik Depremler:

Bunlar volkanın püskürmesi ile oluşan depremlerdir. Yerin derinliklerinden ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı fiziksel veya kimyasal sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür meydana geldiği bilinmektedir. Bunlarda yanardağlar ilgili olduklarından yereldir ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya’da veya İtalya’da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girer. Türkiye’de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

Çöküntü Depremleri:

Bir başka tip depremlerde ÇÖKÜNTÜ DEPREMLERDİR. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara) kömür ve maden ocaklarında galerilerin tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çokmesi ile oluşurlar Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanların oluştuğu ve gökten düşen meteorların’da küçük sarsıntıya neden olabilir.