Gökyüzü neden mavidir

Binlerce yıl önce Yunanlı lar, özellikle de Aristo gökyüzünün niçin mavi renkte olduğu üzerinde düşünmüşlerdir. Fakat El-Kindi (796-866)’ye gelinceye kadar hiç kimse bunun sebebini doğru ola­rak ortaya koyamamıştır. Onlar bizzat gökyüzünün tabiî olarak mavi renkte olduğunu söylemiş­lerdir.

Bu yanlış kanaat, ancak ilk defa Kindi tarafından düzeltilebilmiştir.”Gökyüzünün Mavi Renkte Olmasının Sebebi adlı eserinde, gökyüzünün tabiî olarak kendiliğinden mavi olamayacağını söyledikten sonra, engin sular ve denizlerin mavi oluşunun sebebini ve gökyüzünün maviliğinin sebebini, su ve havadaki zerrecikler vasıtasıyla ışık kırılmaları ve yansımaları ile izah etmektedir. Bu da günümüzdeki görüşün aynısıdır.

Bugün, gökyüzünün mavi renkte görünmesinin sebebi şöyle açıklan maktadır: Mavi renk kısa dalga boylu olduğundan atmosferdeki gazlarla daha çok çarpışarak gökyüzüne dağılır ve gökyüzünün mavi görünmesine sebep olur. Gökyüzünün mavi olması sebebiyle okyanuslar ve denizler de mavidir.

Banda Alkindus diye tanınan Eba Yusuf Yâkub İbni el-Kindi; mete­oroloji, özgül ağırlık, medcezir  (gelgit) hadisesi, optik, ışığın yan­sıması, müzikte gam, yağmur ve rüzgâr gibi konularda çalışmalar yapmıştır. Geometride pergelle açı ölçme usulünü bulmuş, yerçekimi ve serbest düşme yasaları üzerinde deneyler yapmıştır.