Karagöz kimdir karagöz hakkında bilgiler

Kendi adıyla anılan ünlü gölge oyununun birinci kahramanı ve Hacivatın arkadaşı. Yaşadığı ve gerçek olduğu hakkında söylentiler vardır. Fakat hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. XIII. ya da XIV. yüzyılda Bursada yaşadığı, Ulucami (ya da Yeşilcami) yapılırken orada çalıştığı söylenir.Karagöz tipi, Türk halkı arasında yetişmiş sevimli, tuhaf, hür karakterli, tok sözlü bir örnektir. Okumamış bir adam olarak tasvir edilir. Bilgisizliği çoktur.Karagöz oyununun, XIV. yüzyılın sonlarında İrandan Anadoluya gelip Bursada yerleşmiş olan Şeyh Mehmet Küşteri adlı biri tarafından ilk defa oynatıldığı da söylentiler arasındadır.

Karagöz oyunlarında Yalova Safası, Kır Kahvesi, Çifte Hamamlar, Gülme Komşuna-Gelir Başına, Bekçi Baba, Ters Evlenme gibi konular vardır. Karagöz repertuvarı, zamanla, devrin gereklerine göre artmış, karakterler çoğalmış, böylelikle zengin bir halk tiyatrosu doğmuş, özellikle ramazan ve bayram eğlenceleri Karagöz’le süslenmiştir.

Karagöz oyunları konusunda, memleketimizde ve Batı dillerinde pek çok yayınlar yapılmış, bu özbeöz, katıksız Türk oyunu bütün dünyaya tanıtılmıştır. Ne var ki, Karagöz’ün dünyada gördüğü büyük ilgi, bazı memleketleri Karagöz’ü kendilerine mal etme gibi gülünç bir çabaya sürüklemiş, Anadolu’yu yüzyıllar boyu aydınlatan, güldüren, eğlendiren Karagöz’ümüze gölge düşürülmek istenmiştir. Karagöz’e dünden fazla bugün, daha çok sahip çıkmamız, bu geleneksel sanatımızı millî kültürümüzün temel taşlarından biri olarak saymamız gerek…

Karagöz’ün bugün Bursa’da, Çekirge yolu üzerinde bir mezarı vardır, ziyaret edilir. Bu mezar onun, hayal perdesidir. Hayalden gerçeğe dökülen Karagöz, sözleri ve oyunları ile yaşamaktadır, yaşayacaktır.