Kuzey yönünü gösteren yıldız nedir hangisidir

Kutup Yıldızı (α UMi / α Ursae Minoris / Alpha Ursae Minoris; Demirkazık, Kutupyıldızı, Şimal Yıldızı ya da Kuzey Yıldızı olarak da bilinir), Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı.

Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu özelliği nedeniyle tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmıştır. Aynı nedenle, Demirkazık, Kuzey Yıldızı gibi isimler alır.

Yıldızlardan yön tayini nasıl yapılır?

Bulunduğunuz yarım küreye göre farklı yıldızlar veya takım yıldızlar kullanılarak yön tayini yapılır.

Kuzey yarım kürede yıldızlar ile yön tayini

Yıldızlar ile yön tayinin temeli, kutup yıldızı diye isimlendirilen ve daima kuzey yönünü gösteren yıldızın tespit edilmesi esasına dayalıdır. Gökte kutup yıldızını konumlandırabilmek için bilinen takım yıldızlardan yardım alınır. bunların en bilinenleri büyük ayı ve andromeda takım yıldızlarıdır.
Özellikle açık havalarda daima görünen, şekli itibarıyle kolaylıkla farkedilebilen büyük ayı takım yıldızı kuzey yıldızının bulunmasında en büyük yardımcıdır.

Büyük ayı takım yıldızı hafif kırık sapı olan bir cezveyi andırır. Toplam yedi yıldızdan oluşan bu şekilde dört yıldız cezvenin dört köşesini ve diğer üç yıldız da sapını oluşturur. Sapın karşı köşesinde bulunan yıldızın, istikametinde kutup yıldızı vardır. Elinizi göğe doğru kaldırı ve parmaklarınızı baş parmağınız cezvenin ilgili köşesine gelecek şekilde koyarsanız, küçük parmağınızı kutup yıldızını işaret eder ve bu da kuzey yönünü buldunuz anlamına gelir.
büyükayı

Güney yarım kürede yıldızlar ile yön tayini
Güney yarım kürede özellikle kutup bölgesine yaklaştıkça takım yıldızlarının görülebilirliği azalır. Bu bölgelerde yön tespiti güney istikametinin tespiti ile gerçekleştirilir.
Bunun için öncelikle güney yarım küreden kolaylıkla görülen ve güneyin hacı ismi verilen takım yıldız tespit edilir.
güneyin hacı
Takım yıldızın tespitinin ardından, hacın uzun kenarlarını oluşturan iki yıldızdan bir hayali doğru uzatılır, (hacın aşağı/uzun kısmına doğru) ve bu iki nokta arasındaki mesafenin yaklaşık beş katı kadar bir mesafe ilerlenir. O noktadan yerküreye doğru indirilen bir dik hayali çizgi güney istikametini gösterir. Bu aşamadan sonra coğrafi yapıda uygun bir obje (dağ, büyük ağaç vb.) kerteriz alınarak güney istikameti işaretlenmiş olur.