Madde nedir sınıflandırılması

MADDE ve ENERJİ

A- Maddelerin Sınıflandırılması

Maddelerin duyu organlarımızla anla­yabildiğimiz özellikleri renk, koku, tat, sertlik… gibi özellikleridir.

Madde miktarına KÜTLE, maddenin kapladığı yere HACİM adı verilir. Kütle ve hacim, maddenin ölçülebilir özellikle­ridir.

 1- Saf Maddeler

Maddeler tabiatta, karışım ve bileşik halinde bulunurlar. Su ve hava birer ka­rışımdır. Demir, bakır, altın, aliminyum gibi maddeler, saf maddelerdir.

a- Elementler

Tabiattaki bütün maddeler element­lerden oluşmuşlardır. Bilinen element sayısı yüzden fazladır. Hidrojen, oksi­jen, demir, altın, gümüş… birer element adıdır.

b- Bileşik ve Bileşiklerin Elementlerine Ayrılması

Elementler bileşikleri oluştururlar. En az iki element birleşerek bileşikleri oluş­turur. Su bir bileşik olup; hidrojen ve ok­sijen elementlerinden oluşmaktadır. Tuz sodyum ve klor elementlerinden oluşur.

Bileşikleri, kendini oluşturan elemen-telerine ayırabiliriz. Örneğin suyu, ken­dini oluşturan oksijen ve hidrojen olarak ayırmak mümkündür.

 2- Maddelerin Yapı Birimleri

Maddeleri oluşturan elementler, atomlardan oluşmuşlardır. Elementin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi atomdur. Bir element aynı cins atomdan oluşmuştur.

 3- Karışımlar

Maddeler karışım ve bileşik halinde bulunurlar. Örneğin, hava çeşitli gazlardan oluşmuş bir karışımdır,

a- Adi Karışımlar

Birkaç çeşit maddeyi, rastgele birbiri­ne katarsak adi karışım elde etmiş olu­ruz. Çoban salatası adi bir karışımdır.

b- Çözeltiler

Bir bardak suya bir kaşık şeker koya­lım. Karıştırırsak şeker görünmez olur. Çünkü şeker suda çözünmüştür. Şekerli su bir çözeltidir. Şekerli su çözeltisinde, su çözücü, şeker çözünen maddedir.