Padişah Kimdir

Padişah nedir, Padişah kimlere denir, Padişah kelime ve sözlük anlamı hakkında bilgi.

Kelime olarak Farsça “pad” ile “şeh” veya “şah”ın birleşmesinden meydana gelmiştir. “Pad” zararı ortadan kaldıran, yok eden, kötülüğü düzelten, “şah, şeh” ise büyük, ulu, yüce anlamlarına gelir. Deyim olarak ise sultan veya büyük şah karşılığı kullanılmış, Osmanlı sultanlarına da padişah unvanı verilmiştir.

Osmanlı hükümdarları, ancak XIV. ve XV. yüzyıldan başlayarak İslâmî bir anlamı olan sultan unvanı ile örfi anlamda hükümdarlık sıfatını ifade eden resmi unvan olarak bey ve han unvanını kullanmayı tercih etmişlerdir.

İlk dönemde Osmanlı sultanları için, başka devletler tarafından büyük hükümdar anlamında “Hüdavendigar” veya “hüdavendigar-ı azam” şekilleri kullanılmıştır. II. Murad’dan itibaren padişah unvanını benimseyen Osmanlı sultanlarının, devlet içinde geleneksel hakimiyet yetkisi II. Mehmet ile başlamıştır. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden sonra mukaddes emanetlerle birlikte hilafeti de alması ile padişahların “hadimü’l-haremeynü’ş-şerifeyn” “Halife-i ruy-i zemin ve Halifetü’l-müslimin” unvanlarını da kullandıkları görülür. Padişah şeriatı uygulamak ve korumakla görevlidir. Şeriat, padişahın yetkisini sınırlamıştır.

Padişahların hükümranlık alametleri şunlardır:

Hutbe: Cuma namazı kılınan camilerde hatibin padişahın adını hutbe okurken anmasıdır.

Sikke: “Sikke” denilen altın, gümüş ve bakır paraların üzerinde padişahın adının bulunmasıdır.

Tabi: “Davul” anlamına gelen “tabi” Türker’de en eski devirlerden beri saltanat alâmeti sayılmıştır. Tabl, belirli zamanlarda belirli yerlerde mehteran çalınması hükümdarlığın işareti sayılmıştır.

Yazar: hiynet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir