Rönesans Nedir? Rönesans Detaylı Bilgi

Rönesans olarak bilinen dönem ortaçağdan sonra geldi ve modern çağın yolunu açtı. Rönesans kelimesi latince de tekrar doğmak anlamına gelen yeni renascareden türemiştir. Bununla yunan ve roma kültürünün yeniden doğuşu kastedilir. Rönesans sanatçıları ve entellektüel şahsiyetleri ortaçağ düşüncelerini bilinçli olarak reddetmiş klasik modellerlerden ilham almışlardır. Rönesansın kökleri, bireyselcilik ve insan başarısına büyük önem atfeden İtalyan şairi Francesco Petrarcahan’ın bu felsefesini geliştirdiği on dördüncü yüzyılın başlarına kadar uzanır ortaçağ toplumunun tamamen tanrının gücü ile ilgili olan zihni meşguliyetinden bir değişime gidişi işaret etmiştir görsel sanatlar açısından rönesans on beşinci yüzyılın başlarında floransa da başladı heykeltraş ve mimarların almak için klasik modelleri aramaya başlaması bu döneme rastlanmaktaydı aynı zamanda ressamlar 2 boyutlu bir yüzey üzerinde derinlik ve hacmi temsil etmek üzere bir sistem olan tek nokta perspektifini keşfettiler erken rönesans ın en tanınmış floransalı sanatçıları arasında ayakta duran çıplak figür olması açısından antik dönemden bu yana bir ilk olan Davud un yaratıcısı heykeltıraş Donatello, Floransa’daki ünlü Dome Katedrali’ni tasarlayan mimar Burunelleschi ve tek nokta perspektifini kullandığı bilinen ilk ressam olan Masaccio bulunuyordu.

Genelde 1495-1527 olarak tarihlenen yüksek rönesans leonardo da vinci mikelenjelo, Raphael ve Titian gibi Avrupa medeniyetinin en büyük ustalarından bazılarının çıkardığı sen peter bazilikası nın yeniden yapımına başlanması de bu dönemde idi mimar bramante süreci başlattı yeni kilisenin ilk halini tasarladı çalışmalar onun ölümünden sonra mikelenjelo da dahil olmak üzere birçok sanatçının gözetmenliğinde devam etti yeni bazilika onyedinci yüzyılın ortalarına kadar tamamlanamadı.