Soy ağacı nedir resimlerle soy ağacı projesi hakkında bilgi kısa özet

Soru:  Soy ağacı nedir?

Cevap: Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayat ağacı, şecere.
Bir insanin geçmisten bugüne kadar olan zürriyeti…

Soyağacı, bir kişinin soyundan gelen tüm kişileri gösteren bir çizelge olup, aile kökenlerini öğrenmek ve tarihi araştırmalarda kullanılan tablodur. Bir kişinin soyundan gelenlerin gösterildiği tabloda ağaç yurkarda dar olup, aşağıda genişlemektedir. Soy ağaçları en eski nesilleri yukarda gösterip, yeni nesilleri altta gösterir. Soyağacı‘nda erkekler ve onların çocukları yer alırken, soy ağacı secere‘de ise tüm sülale erkek ve bayanlardan oluşur.

Açiklama: Sizlere sundugumuz bu yukarida ki kisa örnek anlatim yazisinda soy agaci bireyin sülalesi ve atalari anlatilmistir. Yine sizlerin daha iyi almasi adina Ulu Önder Atatürk’ün soy agacini resim olarak bu yaziya ekledik. Resme bakildigi zaman soy agacinin manasi daha iyi anlasilacaktir.

Soy ağacının anlamı, Soy ağacı nedir
Bir insanin geçmisten bugüne kadar olan zürriyeti

Soyağacı nedir? Nasıl Çıkarılır?…

Sıkça aranılan ve merak edilen konulardan biriside Soyağacı. Yazmızın devamından Soyağacı nedir, nasıl çıkarılır, soyağacı ve secere nedir gibi konulara değinmek istedik.

Soyağacı Mustafa Kemal Atatürk Örneği

Soyağacı Nasıl Çıkarılır?
Burada dikkate alınacak en önemli unsur nüfüs kayıtlarıdır. Soy ağacını öğrenmek için kişiler bağlı olduğu nüfus idaresine giderek, Cumhuriyet dönemi kayıtlarına ulaşabililer. Daha önceki dönemlere ulaşmak için şu kayıtlara bakılmalıdır.

1. Nüfus Sayımları ve Nüfus Defterleri
2. Temettüat Defterleri
3. Tapu-Tahrir Defterleri
4. Sicill-i Ahval Kayıtları
5. Biyografik Eserler
6. Vakıf Belgeleri
7. ATASE Genelkurmay Arşivleri

 

Soyağacı Projesi, köyümüzün kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte yaşamış ve yaşamaya devam eden kişileri, aileleri, sülaleleri araştırmak ve sonuçlarını köylülerimizle paylaşabilmek için yürütülmektedir. Böylece köylülerimiz geçmişle olan bağlarını koparmayacağı gibi daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarabilecektir.

Proje kapsamında 38 farklı soyadı ayrı ayrı araştırılmaktadır.

Akkaya, Aksu, Avcı, Bekar, Çam, Çınar, Çolak, Dağdelen, Demirel, Doğan, Elik, Ervan, Eymur, Fırat, Gazi, Geçen, Gürcan, Gürkan, Kale, Kaya, Kazak, Korkmaz, Keçe, Kılınç, Kıyar, Kızılağaç, Koç, Korkmaz, Muğal, Ozan, Özden, Tamur, Tan, Teke, Uray, Uzunel, Üncü, Yılmaz

Soyağacı Projesinde araştırılan her bir soyadı için en az 2 köylümüz görev almaktadır. 38 farklı soyadı, ayrı ayrı ele alınarak araştırılmaktadır. 2010 yılı başlarında başlayan projenin ekibi de her geçen gün çalışmalara bağlı olarak büyümektedir..

 PROJE EKİBİ

Ekibimizdeki her köylümüz kendi soyadı hakkında araştırmalarda bulunmaktadır. Tam bir takım çalışması örneği olan Soyağacı projesinde yer alan ve projemize destek veren tüm köylülerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Soy Ağacı Projesi ekibinin tam listesi projenin ilerleyen aşamalarında duyurulacaktır.

TEKNİK BİLGİLER

Soyağacı Projesi hazırlanırken, Niksar Nüfus Müdürlüğü, Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi, Akademik Yayınlar, Arşiv kaynakları, Tahrir Defterleri, Araştırmacılarla yapılan söyleşiler ve köy büyüklerimizin beyanları dikkate alınmaktadır. Yapılacak olan çalışmalara kolaylık sağlaması bakımından bir bilgisayar yazılımının hazırlanması planlanmaktadır. Ayrıca projenin ilerleyen aşamalarında, projedeki köylülerimizin kendilerine özel şifreleriyle giriş yapabilecekleri bir veritabanı da oluşturulması düşünülmektedir.

Projeyle ilgili diğer teknik detaylar da, projenin ilerleyen aşamalarında duyurulacaktır.

PROJENİN SÜRECİ

Soyağacı Projesinin temelleri 2008 yılında atılmıştır. İlk araştırmalar Ercan ÇOLAK tarafından yapılmış olup halen devam etmektedir. 2010 yılında ise çalışmalar hızlandırılmış olup bazı kayıtlara ulaşılmıştır. Ancak proje kapsamında 38 farklı soyadı incelendiğinden çalışmaların şu andaki duruma göre 2 yıl daha sürebilmesi muhtemeldir. Bu sürecin kısalması veya uzaması da gelişmelere bağlı olarak mümkündür. Bu nedenle projenin tamamlanacağı tarihle ilgili olarak net bilr bilgi verebilmek çok zordur.

Ayrıca projenin tüm aşamalarında gönüüllü arkadaşlar yer aldığından, zaman konusunda kesin sınırlar çizmek doğru değildir. Şunu söyleyebilirz ki eldeki imkanlar ölçüsünde mümkün olan en kısa zamanda bitirilmesi hedeflenmektedir

PROJENİN AŞAMALARI

Soyağacı Projesi, bilimsel metodlara uygun olarak yürütüldüğünden projenin birinci aşaması; kaynakların aranması ve tasnif edilmesidir. Projenin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için gereken kaynakların toplanması ve tasnif edilmesi sürecinden sonra ise bu kaynakların tahlil edilmesi süreci başlayacaktır.

Son aşamada ise tahlil ve tenkid edilen kayıtlar eldeki bilgiler ışığında bir eser haline getirilerek köylülerimizin istifadesine sunulacaktır. Bu çalışmaların bir yayın olarak sunulması veya internet sitemizde şifreli bir bölümde yayınlanması da söz konusudur.