Stoacılık Nedir

Stoacılığı kim kurdu, Stoacılık felsefesinin amacı nedir, Stoacılık hakkında bilgi.

Stoacılığın kurucusu Kıbrıslı Zenondur (336-264).

Hellenizm-Roma felsefesinin en önemli, en yaygın görüşüdür. Stoa içinde ana sorun ahlak sorunudur. Kynikler’in görüşleri çıkış noktasıdır ama Kynikler’in görüşlerinden ayrılan yanları vardır. Kynikler’in dünya nimetlerine sır çevirmelerine karşılık, stoacılar yaşam konularına değer verirler.

Zenon bilgi anlayışında duyumcudur. Bilgilerimizin duyumlardan geldiğini savunan Zenon’da Herakleitos’un etkileri görülür.

“Doğa” ya da “Tanrı” denebilecek varlığın özü ateştir. “Evren bu ana ateşin dö-nümlü olarak yanmasından oluşmuştur ve böyle olup gidecektir. Ana ateş bütün varlıklarda bir ‘soluk’ olarak bulunur. Ama her varlık çeşidinde görülür, insanda akıl, hayvanda can, bitkide yetişme, cisimde güç olarak.”

Zenon’a göre, ahlâklı olmak, erdem, akıl, tabiata uygunluktur. Bu görüşüyle Hıristiyanlıkla ters düşmüştür. “Tabiatın yasasına uymak” stoa ahlâkının temel ilkesidir. Bu ‘uyma’ bilge kişi için bir ödevdir. Bilge kişi tutkulara, duygusuzluğa yer vermediği için mutlu kişidir. Stoa inancının temel ilkesi tabiat yasalarına boyun eğmektir. “Her türlü acılar, hastalıklar ve ölüm doğaldır, bunlara karşı kayıtsız kalmak ve sabırla katlanmak gerekir. Oysa insansal yanılmalar, kötülükler, öldürmeler, iğrenilmesi ve savaşılması gereken şeylerdir. Doğru düşünmesini ve doğaya uygun davranmasını bilen insan hiçbir davranışında yanılmaz, bütün bedensel tutkularını yenebilir. Doğadan gelen her şeye karşı koymalıdır.”