Yaprak Döken Bir Bitki Nasıl Solunum Yapabilir

Bitkilerde solunum organının yapraklar olduğunu hepimiz biliriz.Yapraklar sayesinde fotosentez yapan bitki yaşamaya devam eder.Buna rağmen kışın yapraklarını döken bitkiler de yaşamlarını sürdürürler.Peki,nasıl oluyor da solunum organları kışın döküldüğü halde bitkiler canlı kalabiliyorlar?

 

Yapraklarını döken bitkiler kışları fotosentez yapamazlar;çünkü fotosentez için yapraklarda bulunan klorofillere ihtiyaçları vardır.Bu yüzden sıcak havalarda,yani yaprakları henüz dökülmemişken bol bol besin depolarlar.Depolanan bu besin nişastadır.Kış geldiğinde bir bitki,yaşamını devam ettirebilmek için depoladığı nişastayı oksijenli solunumla yakar ve enerji elde eder.

Yapraklarla her ne kadar hem fotosentez hem de solunum yapılabiliyor olsa da,aslında bitkinin başka bölümlerinde de oksijenli solunum yapılması mümkündür.Bir bitkide bulunan tek canlı yapılar yapraklar değildir.Odunsu bitkilerin gövdesi ve kökleri de canlı hücrelerden oluşur.Tabii ki bu hücrelerin her biri de,diğer bütün canlı hücreler gibi,oksijenli solunum gerçekleştiren organeller olan mitokondrilere sahiptir.

Bitkilerin kabuğunda bulunan ve lentisel adı verilen delik ve küçük açıklıklar da bitkinin hava alışverişini sağlarlar.