YOL ÖLÇÜM ALETİ NEDİR? NEREDE KULLANILIR? NASIL KULLANILIR? NİÇİN KULLANILIR? KİM KULLANIR

6. sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabında yol ölçüm aleti soruluyor. Yol ölçüm aleti hakkında araştırma yaparak aşağıya ekledik. 5N1K’ye göre “yol ölçüm aleti”ni değerlendirelim.

Yol ölçüm aletinin adı “takeometre”dir.
Takeometre ( Fransızca: tachéomètre), bir arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan, dakika hassasiyetinde, yatay veya dikey açı ölçümleri yapan ölçü aletidir.

Nerede kullanılır: Yol ve arazilerde, demiryolu projelerinin yapımında, konut, fabrika inşaat alanlarında, şehir imar planlarının yapımında kullanılır.
Nasıl kullanılır: Takeometre ile yatay ve düşey gözlem yapılarak mesafe ölçülmektedir.
Niçin kullanılır: Yol ve arazi mesafelerini, inşaat alanlarının yüzölçümlerini belirlemek için
Ne zaman kullanılır: Yol ve arazi ölçümü gerektiğinde. Gündüz vakti, ışıklı ortamda

Kimler kullanır: Harita eğitimi almış kişiler, harita mühendisleri

Takeometri, arazi üzerindeki detay noktalarının (elektrik direği, yol kenarı, arazi noktası vb.) kutupsal koordinatlarının (yatay açı ve yatay uzunluk) ve yüksekliklerinin belirlenmesi işlemidir. Alet donanımı teodolit, mira ve çelik şerit metre’dir. Takeometri işleminde kullanılan teodolit aletine ‘takeometre’ ismi verilir.
Ölçmelere başlamadan önce çalışılacak bölgenin detaylı bir krokisi hazırlanır ve 1 alet operatörü, 1 yazıcı, 1 krokici ve yeterli sayıda miracıdan oluşan takeometri postası oluşturulur.