Dünya Enerji Düzenleme Forumu 25 Mayıs’ta başlayacak

Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu, 25-28 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek.

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (WFER6), 25-28 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek forumun açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Forumda, enerji sistemlerinin yeniden yapılandırılması veya iyileştirilmesi, enerjinin kesintisiz ve makul fiyatlardan sağlanmasına ilişkin farklı yaklaşımlar ele alınacak. “Paydaşların çıkarlarını dengelemek”, “değişimden yararlanmak”, “düzenleme ve sürdürebilirlik” ve “daha akılcı düzenlemelere doğru”’ olmak üzere dört ana konuda değerlendirmeler yapılacak.

Birinci ana konu başlığı altında, şeffaf ve güvenilir enerji düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve var olan sistemlerin güçlendirilmesi imkanları tartışılacak, enerjinin, paydaşlar arasında daha dengeli şekilde paylaşılmasında düzenlemenin rolü ele alınacak. ‘Değişimden yararlanmak’ başlığı altında ise düzenlemelerin ticari faaliyetlerin esnekliği üzerindeki etkisinin yan ısıra yenilikçi yaklaşımların ortaya konulacağı örnekler tartışılacak.

Forumda ayrıca sürdürülebilir ve güvenli enerji arzı ile müşterek düzenleyici yaklaşımlar konusunda da değerlendirmeler yapılacak.

İstanbul’da , 25-28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu için kayıtlar devam ediyor.