Mısır medeniyeti mısır hakkında egypt

Yaygın olarak Mısır”Arapça”: Mısr/Masr, مصر adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti ”Arapça”: Gumhuriyet Masr’al Arabiye, جمهورية مصر العربية Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir.

Asya kıtasında yer alan bölümü Sina Yarımadası ile birlikte 1.020.000 km²’lik bir yüzölçüme sahiptir. Batıda Libya, güneyde Sudan ve kuzeydoğuda Filistin ve İsrail’le kara sınırı bulunmaktadır. Mısır’ın kuzeyde Akdeniz’e, doğuda Kızıldeniz’e kıyısı bulunmaktadır.

Adının kaynağı

Mısır adı dünya literatüründe iki ana isimle anılmaktadır. Eski Mısır dilinde bu ülkenin adı olan Kemet‘ten türeyen Kopt/ El-Kopt ile bu ülkeye İbranilerin verdiği Mizraim sözcüğünden türeyen Mısr’dır. Mısır adı, Hitit kaynaklarında Miziri şeklinde geçmektedir. Avrupa dillerine ise El-Kopt türevinden geçmiştir.

Türkçe’deki tahıl anlamındaki mısırsözcüğünün aslı Mısır buğdayı iken zamanla buğday sözcüğü kullanımdan düşmüş ve ülke adını ifade eden Mısır’la eşsesli hale gelmiştir.

Mısır, Kuzeydoğu Afrika’da yer alan, Kuzeyden Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz’le kuşatılmış ve Sina Yarımadası ile Asya kıtasına da taşan ülke.