Holografi nedir

Nesneyi bir lazerle aydınlatarak elde edilen fotoğrafa hologram denir. Gene laserle, saydam olarak aydınlatılan fotoğraf, canlı gibi durur: başka bir nesnenin ardında kalmış bir nesne öylesine iyi görülür ki, insan gerçekte başını uzatıp bakmış gibi olur. Bilginler görüntüleri kabartma olarak canlı gibi gösterecek bir lazer televizyonu gerçekleştirme çabasındadırlar.

Holografi, lazer ışınları ile gerçekleştirilen üç boyutlu görüntü işlemine verilen isimdir. Uzaydaki bir cismin varlığına ait bilgi genelde ses veya ışık dalgaları halinde gelir. Holografi, cisimlerden gelen dalgalardaki bilgi belirli bir şekilde saklanır.Saklanan bu bilgi kaybolmadan tekrar ortaya çıkartılan bir tekniktir. Bu Tekniğe Holografi adını yaptığı çalışmalarla Dennis Gabor vermiştir. Yunancada holos bütün anlamına gelir. Hologram bir cisimden gelen dalgaya ait toplam bilgiyi yani hem genlik hem faz değerlerini kaydeder. Gerektiğinde bu kayıt ortamından orijinal dalga yeniden elde edilir.