Sesin yayılma hızı ne kadardır

Sesin havadaki hızı, saniyede 340 metredir.Sesin sudaki hızı, saniyede 1454 metredir.Sesin meşe tahtadaki hızı, saniyede 3828 metredir.Sesin demirdeki hızı, saniyede 5103 metredir.Sıvılarda sesin yayılma hızı, gazlar-dakinden büyüktür. Katılarda sesin ya­yılma hızıda sıvılarınkinden büyüktür.

Yankı Olayı

Ormanda, yüksek bir kayanın karşı­sında, yüksek bir binanın karşısında yüksek sesle bağırdığımızda, bir süre sonra kendi sesimizi işitiriz. Bu olaya YANKI adı verilir.

Sesin Yansıma Özelliğinden Yararlanma

Sesin bir engele çarparak yansıma­sından yararlanarak karşıdaki dağların uzaklığı ve sularla derinlikleri ölçülebilir.