Termometre nedir çeşitleri nelerdir

Günlük hayatta ısı ve sıcaklık kavram­larını çok kullanmaktayız. İçinde sıcak su bulunan bardağı elimize aldığımızda çok sıcak, yazın denize girdiğimizde suyun ılık, kışın evden dışarıya çık­tığımızda havanın çok soğuk olduğunu söyleriz. Bu ifadenin kabul görmesi için sıcaklığın duyu organları ile değil belli bir ölçek yardımıyla ifade edilmesi gerekir. Maddelerin sıcaklığını ölçen alete termometre denir.

Duyu organları yardımıyla bir maddenin sıcaklığının tespiti kişiden kişiye göre değişir. Algı farklılığından kaynaklanan bu tür değerlendirmeleri ortadan kaldır­mak için bilim adamları termometreleri icat etmişlerdir.
Termometrelerin kullanış gayelerine göre üç farklı çeşidi vardır.
1. Katı (Metal Çiftli) Termometreler
Yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Bu nedenle fırınlarda ekmek pişirilen bölümlerin sıcaklığını ölçmek için metal çiftli katı termometreler kullanılır. ‘

2. Sıvılı Termometreler
Orta sıcaklıkları ölçmek için kullanılır.

3. Gazlı Termometreler
Genellikle çok düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılılır

Termometreler, ısınan maddelerin genleşmelerinden yarar­lanılarak yapılır.Sıvılı bir termometrelerde haz­neye sıvı konularak havası bo­şaltılır ve borunun iki ucuda kap­atılır. Isınınca sıvının hacmi artar ve boru için de yükselir; soğu­duğunda ise hacmi azalır ve boru içinde alçalır. Sıvının boru içinde yükselme miktarı, cam içindeki sıvının hacmine, sıvının cinsine ve kılcal borunun ke­sit alanına bağlıdır. Haznede kullanılan sıvının hal değişik memesi gerekir. Bu yüzden ölçüm yapılan yerin özelliğine göre sıvı tercihi yapmak gerekir.