Yayınlandı: Cum, Oca 24th, 2020

Hac görevi nasıl yerine getirilir hacca ne zaman gidilir

Hac, İslam dininin 5 temel ilkesinden biridir,Her yılın belirli zamanında, toplu olarak Mekke’deki Kabe’yi ziyaret şeklinde yerine getirilir.Bu toplu ziyaretin kendine has bir tören düzeni vardır. Ancak, “hac” deyimini genel planda,bütün dinler için kullanacak olursak, “her dindeki kudsal yerlerin ziyaret edilmesi” anlamına gelir.

Tarihin derinliklerine eğildiğimizde, Fenikeliler zamanında Suriye’deki bazı kutsal yerlerin ziyaret edildiğini öğreniyoruz. Hintliler, Ganj nehri kıyılarına gidip Benares Tapınağını ziyaret ederler. Delf deki Apo Uon Tapınağı, Efesos’da bulunan Artemis Tapınağı Eski Yunanlılar’ın “kutsal ziyaret” yerleri arasındaydı. Kudüs gerek Hristiyanlar’ın, gerekse Yahudiler’in en başta gelen kudsal ziyaret mekanıdır.

İslamiyet öncesi devirlerde Arabistan’da yaşayan kabilelerin mensupları,panayır zamanı Mekke’ye gider, Kabe’deki putları ziyaretle dini görevlerini yerine getirirlerdi.

İslam dininde “Hac” görevini yerine getirmiş kimseler “hacı” diye tanımlanırlar. Hac mevsiminde dünyanın çeşitli ülkelerindeki Müslümanlar memleketlerinden kalkıp Arabistan’a gelir,birlik,karşılıklı anlayış ve kardeşlik havasıyla kuşatılmış olarak Mekke’deki Kabe’yi ziyaret ederler.Genel bir bakışla, “hac” kavramının amacı da budur zaten.Dünyanın değişik köşelerindeki Müslümanlar’ın, belirli bir zamanda, ortaklaşa bir amaçla,birlik, anlaşma ve kardeşlik havası içinde bir araya gelmelerini sağlamaktır.

Hac günü,Kurban Bayramı’na rastlayan 10 Zilhicce’dir. Hacca gidip hacı olmak isteyenler, Kurban Bayramı’ndan 3 gün önce Mekke’de bulunurlar. Bütün elbiseler çıkarılmış,vücudun her tarafını örten ilci parça beyaz kumaşa (harmanf) bürünülmüştür. Bayramdan 2 gün önce Arafat Dağı’na çıkılır. Öğle vakti bir hutbe dinlenir. (NOT: Hutbe, Müslüman memleketlerde Cuma ve bayram namazlarında vaiz tarafından söylenen sözlerdir.) Aynı günün akşamüstü, Müzdelife denilen yere gidilir. Sabaha kadar orada kalınır. Sabah Mekke’ye gelinir ve Kabe’nin çevresinde yedi kez dönülür. Sonra Sofa ile Merve Tepeleri arasında gene yedi kez koşulur.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında hacca büyük önem verilir,bu iş “emiru’l-hac” denilen yüksek mevkiili bir kimse tarafından düzenlenip yönetilirdi. Aynı zamanda padişah olan “halife” tarafından Kabe’ye her yıl yeni örtü gönderilmesi geleneği vardı. Bunun için yapılan tören de “sürre alayı” diye isimlendirilirdi. 7 yılda bir kez Cuma’ya rastlayan hac gününe “haccu’l-ekber”,yani “en büyük hac” denir ve bu yıllarda hacı olacak kişilerin, hacı adaylarının sayısı daha da artar.

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.