Hz. muhammed’in çocukluğu ve gençliği

Çocukluğu:
Peygamberimiz 20 Nisan 571 yılında Mekkede doğdu. Doğduğu gece cihan nur ile doldu. Kisranın sarayının direkleri sarsıldı, ateşe tapanların tapındıkları ateş söndü. Bunlar battim yıkılacağına, dalalet bulutlarının paramparça olacağına işaretti. Peygamberimiz hem baba hem de anne tarafından faziletçe üstün bir sülaleden geliyordu. Soyu Hz. İbrahime dayanıyordu. Kendi ifadesine göre sevgili Peygamberimiz Ademoğulları soylarının en temizinden yaratılmıştı. Dört yıl kadar Sad kabilesinden Halimenin yanında kalan Peygamberimiz oraya bereketin girmesine sebep olmuştu. Altı yaşında iken annesi Amine ile Medineye gitti, akrabaları ve babasının kabrini ziyaret etti. Dönüşte annesi de ölmüştü ve altı yaşında bulunan sevgili Peygamberimiz hem babadan hem de anadan yetim kalmıştı.

Gençliği ve evliliği:
Peygamberimiz (s.a.v.) annesi ve dedesinin ölümünden sonra 8 yaşından itibaren amcası Ebu Talibin yanında kaldı ve çocukluk yıllarını Ebu Talibin yanında geçirdi. Ev işlerinde ona yardım etti, amcasının keçilerini güttü. Ebu Talip ailesi, Peygamberimizi çok sevmişlerdi. 12-13 yaşmda iken Ebu Talip yeğenini de bir ticaret kervaniyle Suriyeye doğru götürdü. Busra yakınlarında Rahip Bahira onlarla görüştü ve Hz. Muhammedin heklenen Peygamber olduğunu anladı. Ebu Talibe Efendimizi korumakta dikkatlı olmasını hatırlattı. Reygamberimiz 14 yaşmda iken Kureyş ile Hevazin kabileleri arasında cereyan eden Ficar savaşına Abdülmuttalip oğullarını temsilen katıldı. Ancak kendisi ok atmadı. Atılan okları toplayıp amcalarına verdi.
Peygamberimiz ticaretle uğraşan bir ortamda ve bu işle meşgul olan bir aile çevresinde yetişmişti. Gençlik çağına geldiğinde akranları arasında dürüstlüğü ile temayüz etmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Böylece ticaret alanında kolaylıkla iş bulabilmişti. Nitekim Hz. Haticenin büyükçe bir kervanında Suriyeye alıp götürdü. Üç ay sonra iyi bir kazançla dönüyor ve Hz. Haticenin dikkatini de çekiyordu. Nihayet iki taraf yakınlarl ile aile yuvası kurulmuş oldu. Hz. Hatice kendisini isteyen pek çok zengini reddetmiş, buna karşılık yoksul fakat azimli, çalışkan ve dürüst olan Peygamberimizi seçmişti. Bu sırada Hz. Hatice 40, Hz. Muhammed ise 25 yaşındaydı. Peygamberimizin Hz. Haticeden “Kasım ve Abdullah adlı oğullarıyle; Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma adlı kızlan” dünyaya geldi. ibrahim ise Mısırlı Mariyeden doğdu. Oğulları küçükken öldüler, Fatıma dışında öteki kızları da Peygamberimizden önce öldüler.
Yıkılan Kabe tamir edilirken sıra karataşı (Hacerul-Esvedi) köşesine koymaya gelince kabile reisleri işi kavgaya dökmüşlerdi. Ancak bu konuda hakem olan sevgili Peygambeiimiz taşı yaygının ortasına koyup kabile başkanlarına taşıttı ve köşeye gelince kendi eliyle yerleştirdi. Böylece herkes taşımış oluyordu ve hiç bir kabile başkanı tek başına “Bu işi ben yaptım” diye övünemiyecekti. Kavga nihayete ermişti.

Yazar:

Bir cevap yazın