Yayınlandı: Sal, Oca 14th, 2020

On emir hangi peygambere gönderildi

Tevrat’ta, Tanrı’nın yolunu şaşıran İsrailoğullarını yola getirmek için,Sina dağında Musa Peygambere on emir gönderdiği yazılıdır.

Musa Sina dağından inerek, kavmine Tanrı’nın emirlerini açıklamış ve onları doğru yola,Tanrı yoluna dönmeye davet etmiştir. Ancak kavmi Musa’nın peygayberliğini tanımayarak eskisi gibi kendi yaptığı putlara tapmaya devam etti.

İddiaya göre,genel ahlak kurallarını kapsayan on emir iki taş levhaya yazılı idi. Musa bu levhalarda yazılı kurallara uyanların doğru yola girip,huzura kavuşacaklarını söylüyordu.

Sonraları bu on emir bütün tek tanrıcı dinlerce benimsendi. İslam dini de on emiri “Evamiri aşere” adı ile benimsedi ve onun insanları doğru yola sevketmek için Tanrı tarafından gönderildiğine inandı.

On emir Tevratta şöyle sıralanır :

1- Yalnız Tanrıya tapacaksın ve onu herşeyden çok seveceksin.

2- Tanrının adını saygı ile ve ancak gerektiği zaman anacaksın.

3- Rabbinin gününü kutlulaştıracaksın.

4- Ananı babanı sayacaksın.

5- Kimseyi öldürmeyeceksin.

6- Zina yapmayacaksın.

8- Yalan söylemeyeceksin.

9- Kendini kötü isteklere kaptırmayacaksın.

10-Başkasının malına göz dikmeyeceksin.

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.