Yayınlandı: Sal, Oca 14th, 2020

Solak olmanın nedenleri nelerdir

Nice anne baba,çocuklarının solak olmasından üzülür ve bu durumun düzeltilip düzeltilemeyeceğini düşünür. Yetkili uzmanların çoğu tarafından verilen cevap “hayır” dır.

Eğer sol elin kullanılması kuvvetli bir alışkanlık,benimsenmiş bir davranışsa ve söz konusu kimse sol elini mükemmel kullanabiliyorsa, herhangi bir müdahale gereksizdir.

Genel istatistiklere göre insanların %4ü solaktır. Tarihte nice büyük kişinin solak olduğu güvenilir kaynaklardan günümüze kadar ulaşmış bir gerçek olup. bunların arasında Leonardo da Vinci’yi, Mikel Anj’ı, Büyük İskender’i sayabiliriz. Özellikle bunlardan ilk ikisinin büyük heykel ustaları olması, solaklığın zararsızlığını göstermek bakımından tartışma kabul etmez örneklerdir.

Evet,normal davranışın “sağ eli kullanmak” olarak kabul edildiği bir toplumda yaşadığımız gerçektir. Günlük hayatımızda kullana geldiğimiz çok şey bu düzene göre tasarlanmış ve yapılmıştır. Kapı tokmakları kilitler, tornavidalar, otomobiller, müzik aletleri, hatta elbiselerimizin ilik ve düğmeleri, sağ elimizin kullanılması esasına göre tasarlanmış, buna uygun yapıdadır. Dolayısıyla, solak kimseler için yeni bazı düzeltmeler, ayarlamalar yapılması gerekecektir.

Gerçekte, insanların çoğunun sağ ellerini kullanmaları belirli bir azınlığın solak olması sorununu kesinlikle karşılayacak bir cevap,bir açıklama mevcut değildir. Bu bakımdan ileri sürülen görüşlerden biri şudur: Vücut,gövde tam anlamıyla “simetrik” değildir. Yüzümüzün sağ yanı,sol yanından hafifçe farklıdır. Bu farklılık, bacaklarımızda “güçlülük” konusunda kendini gösterir. Aynı şekilde, ayaklarımızın büyüklüğü çok küçük farkla aynı olmayabilir. Kısacası,bu “simetrik olmayış” bütün gövde için söz konusudur.

Şimdi de beyine gelelim. Gövdenin olduğu gibi, beyinin de bir “sağ” ve bir “sol” yarısı vardır. Bu iki yarı aynı fonksiyonu göstermez. Beynin sol yarısının, sağ yarısı üzerinde hâkim olduğuna inanılmaktadır.

Beyinden uzantılı sinirler ense düzeyinden geçer ve vücudun aksi (öte) yönüne doğru gider. Beyinin sağ yarısı,vücudun sol yarısı üzerinde hâkimdir.Öteki yarı için de bunun aksi söz konusudur tabii.

Beyinin sol yarısı ağır bastığına (hakim durumda olduğuna) göre,bu yarının yönettiği vücudun ( gövdenin ) sağ yarısı daha güçlüdür. Daha beceriklidir. Hareket yeteneği ve kolaylığı fazladır. Dolayısıyla çoğunluk “sağ” elini kullanır. Solak kimseler için durum aksinedir. Beyinin sağ yarısı ağır basmakta ve böyle bir kimsede vücudun sol yarısı daha iyi çalışmaktadır.

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.