Uyuşturucu bağımlılığının tedavisi

uyuşturucu

Uyuşturucu kullananlar tedavi olabilir mi?

Bu sorunun cevabı evettir. Tedavinin gereklerini yerine getiren kişilerde uyuşturucuyu bırakma oranları oldukça yüksek bir seviyededir. Uygulanan tedavi yalnızca bireyin uyuşturucuyu bırakmasını değil, sosyal yaşantısına geri dönebilmesini ve sağlıklı şekilde sürdürebilmesini de içermektedir.

Uyuşturucu tedavisinde başarı oranı %40’lar seviyesindedir. Bu oran tedavi olacak olan kişilerin tedaviyi istemeleri ve buna motivasyonları ile daha da yükselebilmektedir. Uyuşturucu kullananlar arasında bu sorunun tedavisinin olmadığı gibi yanlış bir inanış vardır. Bu tümüyle yanlış olup, tedavinin başarısının uyuşturucudan kurtulma isteği ve tedavide kararlılık gösterilmesine bağlı olduğu bilinmelidir.

Uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde süre ne kadardır?

Bağımlılık tedavisi oldukça uzun süreli bir tedavidir. Tedavi olan kişinin tedavide kaldığı süre uzadıkça başarı oranı daha da artar. Belirli bir süresi yoktur ve kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bir bireyin altı ay kadar uyuşturucu kullanmasına, literatürde kısmi düzelme denmektedir. Bundan dolayı uygulanan tedavinin minimum 6 ay devam etmesinde fayda vardır. Tavsiye edilen tedavi süresi bir yıldan az olmamalıdır. Bu sürenin sonunda gerekli görülürse tedaviye devam edilmelidir. Bazı çalışmalarda bağımlılık tedavisinin ömür boyu sürdürülmesi de savunulmaktadır.

Uyuşturucu tedavisi yöntemleri nelerdir?

Tedavi için müracaat eden kişinin öncelikle bedeninin uyuşturucudan arındırılması gerekmektedir. Bu arındırma işlemine detoksifikasyon denmektedir. Bazı uyuşturucu maddelerin ( eroin gibi ) bırakılmasıyla önemli yoksunluk emareleri ortaya çıktığından tıbbi manada tedavilerin uygulanması gerekmektedir. Uyuşturucunun bırakılmasında salt ilaç tedavisi yeterli olamamaktadır. Bağımlı olan kişinin kendisini iyi tanıması, uyuşturucu kullanma davranışlarını bilmesi, kullanma sebeplerini öğrenmesi ve yeniden başlamamak için neler yapması gerektiğini tam manasıyla algılaması önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için hem bireysel hem de grup terapileri kişiye fayda sağlamaktadır. Tedavi süresi uzadıkça başarı da artar, ancak bağımlının yanı sıra ailenin de eğitilmesi tedavinin bir parçasıdır.

uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak

Uyuşturucu tedavisinde başarıyı yükselten faktörler nelerdir?

Tedavinin başarısı, tedavi olan kişiye, çevresine ve uygulanan yönteme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başarının yüksek olmasındaki en önemli ve en başta gelen faktör bağımlı olan kişinin tedavide arzulu ve kararlılığıdır. Kişi kendisi ile ilgili değişime uğramaya başladığında ailenin de bu değişime ayak uydurması ve bunu kabul etmesi gerekmektedir. Bağımlılık tedavisinde her türdeki bağımlılık için benzer tedaviler uygulanmaktadır. Başarı şansının yüksek olabilmesi için kişinin bağımlı olduğunu unutmaması, uygulanan tedavilere uyum göstermesi be tedaviyi yarıda kesmemesi gerekir.

Yardım almadan bağımlılıktan kurtulmak mümkün mü?

Uyuşturucu maddeler ile birlikte sigara ve alkol bağımlılığı da kişinin beyninde bazı değişimlere neden olur. Bu değişimler biyolojiktir ve kişinin psikolojisi, sosyal sorunları ve çevresi ile etkileşim gösterir. Tedavisi ise bu tür değişimlerin meydana gelmesi ile olur. Değişimlerin nelerde olması gerektiği, risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı tedbirlerin alınması, değişimle birlikte davranış modellerinin tespit edilmesi bazı desteklerin alınması ile olabilir. Bu desteklerden kasıt profesyonel yardımdır ve iyileşme sürecine olumlu katkı sağlar.

Uyuşturucunun türüne göre tedavinin şansı değişir mi?

Uyuşturucu bağımlılığında tedavinin başarıya ulaşmasındaki en önemli etken kişinin bunu istemesi ve kararlı olmasıdır. Bu olduktan sonra uyuşturucunun türü veya cinsi o kadar da önem arz etmez.

Tedavi yatarak mı yoksa ayakta mı daha etkili olur?

Tedavinin şekli kişiden kişiye farklılık gösterir. Ayakta yapılan tedaviler daha faydalıdır. Bunun nedeni de bireyin kendi yaşantısında bir değişikliğe gitmeden, içinde bulunduğu çevre koşullarında alkol veya uyuşturucu kullanmamayı öğrenmesidir. Kişi kendini alkol ya da uyuşturucu kullanımından uzaklaştıramıyorsa, diğer deyişle arkadaş çevresinin yaptığı baskıya boyun eğiyorsa kesinlikle yatarak tedavi görmesi daha çok faydalı olacaktır.

Detoksifikasyon’un anlamı nedir?

Detoksifikasyon yani arındırma tıbbi bir dönemi ifade eder. Burada kişinin uyuşturucuyu bırakması ile ortaya çıkan yoksunluk duygusundan kurtarılması hedeflenir. Uyuşturucuların türüne göre ve kişiden kişiye yoksunluk duygusunun şiddeti ve niteliği değişiktir. Uyuşturucu kullanımında kişinin bedeni kendine bir denge kurar, bırakıldıktan sonra yine beden yeni bir denge kurmaya çalışır. Bu süreçte de çok ciddi bedensel problemler meydana gelebilir. Bunları bertaraf etmek için de bazı tıbbi müdahalelerin yapılması gerekir. Arındırma süreci tek başına bir tedavi yöntemi olarak anlaşılmamalıdır. Bu süreci takiben yapılacak rehabilitasyon ve terapiler iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır. Detoksifikasyon ile tedavi bitmiş ya da yapılmış olarak kabul edilemez, çünkü bu yalnızca tedavinin başlangıç aşamasını ifade eder.

Bağımlılık terapisi neyi ifade eder?

Bağımlılık terapisi, kişinin kendisini tanıması, anlaması ve kendisini değerlendirme yetisini kazanmasını sağladığı gibi, uyuşturucu kullanmaya başlamanın sebeplerinin araştırılmasını ve buna bağlı etkenlerin ortadan kaldırılmasını, uyuşturucunun yarattığı etkileri öğrenmesini, yeniden kullanmaya başlamasının engellenmesi adına gereken bilgileri ve becerileri kazanmasını, sorunun kaynağında yatan ruhsal problemlerin tedavisini, çevresine karşı özgüven kazanmasını ve kendisini hazırlamasını sağlamaya yöneliktir.

Uyuşturucuya yeniden başlama riski nedir?

Uyuşturucu bağımlılığı tekrarlayan bir hastalıktır. Uyuşturucu bağımlılarının genelinde birden çok tedavi uygulaması vardır. Tekrarlayan tedaviler iyileşme şansını kesinlikle azaltmaz. Buna göre de başarısız tedavi girişimlerinden yılmamak gerekir. Uyuşturucuya her seferinde tekrar başlamak bağımlılar için öğretici bir süreci anlatır.

Uyuşturucu kullanımı bütünüyle bırakılmalı mıdır?

Bağımlı kişilerin tedaviden sonra uyuşturucu kullanımını tamamen bırakmaları gerekir. Bağımlı kişilerde uyuşturucu kullanımı bütünüyle bırakılmadığı taktirde, zamanla eskisi gibi bağımlı hale gelmektedirler. Sadece kullanılan uyuşturucuyu bırakmak yeterli değildir, kişi ne kadar uyuşturucu madde türü veya çeşidi varsa hiçbirini kullanmamalıdır. Bırakılan uyuşturucudan başka bir uyuşturucu madde kullanıldığı zaman kişide eski alışkanlıklarını ve bağımlılığını tetikleyecek, tekrardan kullanmaya başlayacaktır.